Bộ KH&ĐT sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn lắng nghe, sẵn sàng hỗ trợ nhằm giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam đã và đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Qua trao đổi tại cuộc họp, Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp tích cực của Hiệp hội trong thời gian qua và chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp nói chung và thành viên của hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nói riêng.

Đối với các nội dung ghi nhận sửa đổi các văn bản quy phạm pháp quy và những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp ngay trong thời điểm dịch bệnh, hiện nay, bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và đang xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết cũng được các Bộ, ngành vào cuộc tích cực phối hợp với bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa ra những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Cụ thể như giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm lãi suất vay, giãn, hoãn các khoản nợ, phí bảo hiểm xã hội, phí công đoàn, giảm tiền điện, vắc xin, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh…

Quyết định số 1447 vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành ngày 30/8/2021 Quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngay sau khi có Quyết định thành lập của Tổ công tác, trong thời gian kiện toàn nhân sự thành viên Tổ công tác, nhóm giúp việc đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.