Đà Nẵng đề xuất đầu tư 5 dự án thu gom, xử lý nước thải hơn 2.550 tỷ đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa có các tờ trình đề xuất thông qua chủ trương đầu tư công 5 công trình thu gom, xử lý nước thải và trung chuyển rác sinh hoạt, với tổng kinh phí đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng.

Dự án gom nước mưa từ các cống về sông Hàn có tổng mức đầu tư lớn nhất, hơn 1.300 tỷ đồng. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Thông tin cụ thể 5 dự án:

Dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 314 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020-2021;

Dự án tuyến ống thu gom nước thải tuyến đường 2 Tháng 9 (đoạn từ tuyến đường Phan Thành Tài đến tuyến đường Thăng Long) với tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020-2023;

Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020-2023;

Dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ tuyến đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư 1.341 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020-2023;

Dự án trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà với tổng mức đầu tư 139 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020-2023.

Được biết, trước đó, Đà Nẵng cũng kêu gọi đầu tư cho 3 dự án khu công nghiệp với tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án khu công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Hòa Nhơn có diện tích 360 ha với suất đầu tư gần 5.700 tỷ đồng.

Vũ Đậu (TH)/SHTT