Đất Xanh Group: Doanh thu sụt giảm, dòng tiền kinh doanh âm 3.776 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2022.

Theo đó, doanh thu thuần ghi nhận đạt 1.256 tỷ đồng, đi lùi 3,5% so với cùng kỳ. Đất Xanh lý giải nguyên nhân doanh thu có dấu hiệu sụt giảm do giảm doanh thu từ bán căn hộ và đất nền. Trong quý, doanh thu từ hoạt động này của Tập đoàn giảm 35% so với cùng kỳ xuống mức 692 tỷ đồng.

Mặt khác, các mảng dịch vụ môi giới bất động sản, hợp đồng xây dựng và khác, dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư đều đạt doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại có xu hướng tăng so với cùng kỳ, đạt 573 tỷ đồng khiến lãi gộp của Đất Xanh giảm 13% xuống 681 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý doanh thu tài chính trong quý tăng mạnh nhờ ghi nhận thêm khoản 190 tỷ đồng lãi từ thanh lý đầu tư. Đất Xanh cũng ghi nhận thêm 12 tỷ đồng lợi nhuận khác so với con số 621 triệu đồng vào năm ngoái. Trong khi các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng giảm so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, tập đoàn báo lãi sau thuế 259 tỷ đồng, tăng 62%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Đất Xanh đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 929 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Đất Xanh đề ra mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 1.400 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng kinh doanh, Tập đoàn lần lượt thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về dòng tiền, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 3.776 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 479 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty tăng mạnh các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Cụ thể, giá trị hàng tồn kho ghi nhận đã tăng 25,5% so với đầu năm lên mức 14.108 tỷ đồng, bao gồm một số dự án đang phát triển như Gem Sky World, Gem Riverside, Home Park City… và khoản phải thu ngắn hạn, Tập đoàn ghi nhận 12.947 tỷ đồng, tăng 20% bởi tăng các khoản tạm ứng đầu tư.

Tính đến ngày 30/9, nợ phải trả của Đất Xanh tăng 12,5% so với thời điểm đầu năm lên 16.742,5 tỷ, chiếm 53% tổng tài sản và gấp 1,15 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính tăng chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ghi nhận tăng 32% lên mức 5.982 tỷ đồng, cơ cấu nợ bao gồm 3.409 tỷ đồng trái phiếu và 2.546 tỷ đồng vay ngân hàng.

Đa phần tổ chức thu xếp phát hành trái phiếu cho Đất Xanh là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với tổng cộng 2.004 tỷ đồng giá trị dư nợ trái phiếu tính đến cuối quý III/2022. Các đợt phát hành trái phiếu để bổ sung vốn lưu động và tài trợ cho các dự án của tập đoàn.

Trên thị trường, sau nhiều phiên nằm sàn và giảm sâu, mã DXG mới đây đã có một số dấu hiệu tích cực khi tăng trần vào phiên ngày 27/10 và trong phiên ngày 31/10, cổ phiếu DXG đang được giao dịch trong vùng giá 14.000 đồng/cổ phiếu.