‘Đề xuất thay biểu giá chứ không tăng giá điện’

Trên cơ sở đề xuất thay đổi biểu giá bán lẻ điện của người dân, Bộ Công Thương đã nghiên cứu đưa ra 4 phương án thay đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, gồm 1 bậc, 3 bậc, 4 bậc và 5 bậc. Trong đó phương án 5 bậc được xây dựng theo 2 kịch bản. 

Về đề xuất này, ngày 28/2, ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) nói, mỗi phương án đưa ra đều có ưu điểm là giảm số bậc thang so với hiện hành. Tuy nhiên, phương án 1 bậc, 3 bậc hay 4 bậc có nhược điểm là các khách hàng sử dụng điện ở mức thấp phải trả nhiều tiền hơn, còn khách hàng sử dụng nhiều điện lại trả ít đi. Cụ thể, khoảng 87% khách hàng sử dụng điện dưới 300 kWh một tháng bị thiệt nếu áp giá điện theo 1 bậc, 3 bậc hay 4 bậc.

Trong khi đó, phương án giá điện theo 5 bậc thang khắc phục được nhược điểm này. “Khoảng 20 triệu hộ dùng điện dưới 300 kWh được hưởng lợi và trả tiền điện ít hơn”, ông Tuấn nói.

Vì thế sau nhiều cân nhắc, cơ quan này đề xuất chọn kịch bản 1 phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc. Giá điện ở bậc thấp nhất (0-100 kWh) là 1.549 đồng, cao nhất trên 700 kWh là 3.105 đồng. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương). Ảnh: H.Thu

Việc chọn bậc thang cao nhất cho 700 kWh trở lên, giá 3.105 đồng một kWh, theo ông Tuấn là do số lượng khách hàng sử dụng trên 700 kWh hiện chiếm khoảng 1,7% nhưng tiêu dùng tới 13% sản lượng điện. Vì thế, cơ cấu biểu giá điện bán lẻ mới xây dựng để khuyến khích số hộ dùng điện nhiều dùng điện tiết kiệm, hiệu quả. Và nếu hộ dân càng dùng nhiều điện thì sẽ phải trả tiền điện cao hơn. 

So sánh biểu giá hiện hành với phương án 5 bậc theo kịch bản 1 và 2:

Bậc Biểu giá hiện hành Phương án 5 bậc
Kịch bản 1 Mức sử dụng Kịch bản 2
Mức sử dụng Giá (*) Giá Giá
1 Cho kWh 0-50 1.549 1.549 Cho kWh 0-100 1.549
2 Cho kWh 51-100 1.600 1.858 Cho kWh 101-200 1.878
3 Cho kWh 101-200 1.858 2.340 Cho kWh 201-400 2.431
4 Cho kWh 201-300 2.340 2.701 Cho kWh 401-700 2.701
5 Cho kWh 301-400 2.615 3.105 701 kWh trở lên 2.878
6 401 kWh trở lên 2.701

(*) đồng/kWh

Tuy nhiên, ở phương án chia 5 bậc, Cục trưởng Điều tiết điện lực cho hay, khách hàng sử dụng điện dưới 700 kWh một tháng đều sẽ trả thấp hơn, còn nếu dùng trên 700 kWh trả nhiều hơn. Chẳng hạn, khách hàng dùng 800 kWh một tháng sẽ phải trả thêm khoảng 10.000 đồng mỗi tháng. Hiện có gần 0,5 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 1,8% tổng số khách hàng phải trả cao hơn. 

Ngoài ra, biểu giá điện theo 5 bậc thang, các hộ nghèo, hộ chính sách vẫn được Nhà nước hỗ trợ 50 kWh mỗi tháng. Hiện có khoảng 1,8 triệu hộ dùng điện thuộc diện này với số tiền hỗ trợ từ Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau quá trình lấy ý kiến các hiệp hội, tổ chức, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 3.  

Anh Minh