DIC Corp ‘vỡ mộng’ tham vọng lãi 1.444 tỷ đồng năm 2021

Dự kiến không đạt kết quả kinh doanh năm 2021

Theo thông tin từ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG), sau khi rà soát các điều kiện pháp lý, điều kiện hạch toán doanh thu, lợi nhuận, DIG ước lợi nhuận trước thuế năm 2021 của doanh nghiệp đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, hoàn thành 83,1% kế hoạch đề ra.

Trong 6 tuần còn lại của năm 2021, doanh nghiệp sẽ tiếp tục rà soát các sản phẩm đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng để tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp trong năm 2021.

Với kết quả đạt được nêu trên, DIC Corp chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 18 – 20% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã phê duyệt.

Với dự kiến HĐQT của DIG đưa ra, công ty không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đầy tham vọng được đặt ra trước. Cụ thể, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của DIG đạt 1.655 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ chi phí vốn giảm cộng với chi phí tài chính giảm một nửa so với cùng kỳ, tuy vậy chi phí bán hàng lại tăng mạnh nên dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn gần 184 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 12,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguyên nhân khiến kế hoạch kinh doanh năm 2021 của DIG bị “đổ vỡ” là do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Các đơn vị không thể triển khai công tác bán hàng, bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, thanh toán công nợ…

Việc thực hiện các thủ tục pháp lý cũng rất chậm và gần như không thể triển khai vì các cơ quan Nhà nước thực hiện giãn cách chỉ làm việc online và ưu tiên mục tiêu chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân lên trên mục tiêu phát triển kinh tế.

Tuy hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng các công trình, dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư vẫn đảm bảo không gián đoạn công tác sản xuất kinh doanh.

Ước tính lãi trước thuế năm 2022 đạt 1.500 tỷ đồng

Về nguồn vốn, đại diện của DIG cho biết, theo lộ trình đến năm 2025 vốn điều lệ của DIC Corp sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Hiện DIC Corp đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ESOP. Vốn điều lệ của đến tháng 11 đạt 4.998 tỷ đồng.

“Căn cứ thực tế triển khai và dự kiến công tác SXKD giai đoạn 2021 – 2025 thì DIC Corp có thể hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng sớm hơn khoảng 01 năm so với kế hoạch đề ra”, DIG thông tin.

Bên cạnh đó, ngoài dòng tiền bán sản phẩm, DIG tiếp tục bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vay tín dụng thương mại. Theo đó, đến nay, DIC Corp đã hoàn thành thu xếp dòng tiền khoảng trên 8.000 tỷ đồng để phục vụ việc đầu tư phát triển dự án trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Với nguồn vốn huy động được, Công ty dự định đầu tư và phát triển dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu phức hợp nghỉ dưỡng – sân golf DIC Star Đồng Hới, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Dự kiến ngày 28/11 tới đây, doanh nghiệp sẽ tổ chức động thổ ba dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh giai đoạn 2; Khu nhà ở Lam Hạ Center Point và Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, DIG dự kiến tập trung kinh doanh khai thác các quỹ đất tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên. Hoàn thành các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và mở bán sản phẩm tại Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, dự án Lam Hạ Center Point và Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2.

Căn cứ vào những kế hoạch đầu tư trên, DIG ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2022 sẽ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tỉ lệ chia cổ tức khoảng 15-20%.