Doanh nghiệp xin chậm trả cổ tức vì Covid-19

Trong thông báo gửi Sở HNX và cổ đông, Công ty cổ phần Licogi 13 (mã CK: LIG) cho biết. Theo kế hoạch ban đầu, cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (500 đồng cho mỗi cổ phần) sẽ được chi trả ngày 5/3. Tuy nhiên, theo thông báo mới, ngày chi trả cổ tức lùi sang 20/3.

Theo giải trình từ phía công ty, do một số vấn đề phát sinh ngoài mong muốn cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid 19 dẫn tới việc thu hồi nợ của Licogi 13 từ các khách hàng không đúng tiến độ, ảnh hưởng đến nguồn tiền chi trả cổ tức. 

Licogi 13 là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên thông báo chậm trả cổ tức do tác động của Covid-19. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, LIG không phải cái tên duy nhất phải xoay sở vì khó khăn dòng tiền do dịch bệnh.

Theo báo cáo từ SSI Research, trong số 23 nhóm ngành trên thị trường, có 9 ngành được dự báo chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh, bao gồm hàng không, dịch vụ sân bay, cảng biển, dệt may, bán lẻ, dầu khí, bia, thủy sản và chứng khoán.

Nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày, điện tử cho biết chỉ đủ nguyên liệu sản xuất đến tháng 3 và phải dừng sản xuất nếu dịch tiếp tục kéo dài. Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty May Hưng Yên (mã CK: HUG) cho biết chỉ cầm cự được nguyên liệu đến cuối tháng 2. Lượng nguyên liệu thiếu hụt cho sản xuất tương đương nửa tháng chạy máy.

Trong báo cáo đánh giá tác động Covid-19 gửi Ủy ban quản lý vốn, Vietnam Airlines cũng cho biết lợi nhuận năm nay có thể thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, tác động lớn đến dòng tiền hoạt động. Trong các biện pháp ngắn hạn, tổng công ty đã tính tới phương án giảm chi phí thông qua đàm phán nghỉ không lương, nghỉ luân phiên với phi công, tìm hướng cho thuê tàu bay.

 Minh Sơn