Dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện ở Bắc Ninh đội vốn gấp 3, gấp 7 lần?

Vừa qua, liên quan đến thông tin hai dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được điều chỉnh, bổ sung mức đầu tư nhiều lần, dẫn đến tổng mức đầu tư tăng vọt, dư luận đặt ra câu hỏi có hay không chuyện “đội vốn” tại hai dự án này?

Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định 1208/QĐ-CT ngày 9/11/2001.

Dự án bắt đầu khởi công từ năm 2001 và hoàn thành năm 2016. Trong quá trình thực hiện, dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại các quyết định: số 2242/QĐ-CT ngày 22/11/2005; số 1702/QĐ-UBND ngày 3/12/2007; số 1015/QĐ-UBND ngày 6/8/2008; số 1131/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 và số 1239/QĐ-UBND ngày 27/11/2014.

Như vậy, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình sau 5 lần điều chỉnh mở rộng và bổ sung vốn, từ hơn 18 tỷ đồng tăng lên trên 132 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tuynh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, cho biết nguyên nhân chính điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là do sự cần thiết đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình với công suất 70 giường bệnh lên 150 giường bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng và các khu vực lân cận sự.

Bên cạnh đó còn có sự thay đổi về giá nguyên vật liệu, bổ sung một số trang thiết bị y tế cấp thiết và chế độ chính sách về xây dựng cơ bản.

Cũng tương tự như dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình, dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 3/8/2007. Dự án này được khởi công năm 2007 và hoàn thành năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại hai quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 và số 1238/QĐ-UBND ngày 27/11/2014. Nguyên nhân chính điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cũng tương tự như trên.

Như vậy, Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong sau 2 lần điều chỉnh và bổ sung, tổng vốn từ hơn 55 tỷ đồng đã lên trên 153 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đây là hai dự án thực hiện trong thời gian dài, mỗi lần điều chỉnh mở rộng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Việc thẩm định dự án để điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư do mở rộng quy mô dự án và có sự thay đổi về giá nguyên vật liệu từng năm, bổ sung các trang thiết bị y tế cấp thiết. Do đó, tổng số vốn đầu tư cho hai dự án này tăng so với phê duyệt dự án ban đầu.

Hai dự án này đã được đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực I thực hiện kiểm toán năm 2019. Đoàn đã đánh giá trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo thông báo kết quả kiểm toán số 702/TB-KV1 ngày 28/8/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I, kiểm tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh kết luận: Tổng mức đầu tư, tổng dự toán được lập trên cơ sở định mức, đơn giá theo quy định. Các dự án được bàn giao đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành theo tiến độ được duyệt đã phát huy hiệu quả của dự án.

Kiểm toán Nhà nước Khu vực 1 kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh hạn chế phê duyệt bổ sung quy mô các dự án đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Mộc Diệp (T/H)/ Sở hữu trí tuệ