FLC sẽ sớm công bố BCTC kiểm toán để cổ phiếu được giao dịch trở lại

CTCP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin của doanh nghiệp để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCoM.

Văn bản cho biết, ngày 4/3/2023, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tập đoàn FLC mới chính thức được tổ chức với nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến BCTC 2 năm gần nhất được ĐHĐCĐ thông qua.

Hiện ban giám đốc công ty đang làm việc cùng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và đi đến thống nhất về phương pháp và thời gian, thủ tục giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phát hành báo cáo.

FLC cho biết, trước đó, ngày 20/9/2022, Tập đoàn FLC đã ký được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021.

Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, đặc biệt là các vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đương nhiệm nên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa phát hành được BCTC kiểm toán năm 2021.

Theo kế hoạch làm việc thống nhất với UHY, FLC dự kiến phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/4/2023.

arrow_forward_iosĐọc thêm

00:00

00:00
00:30

Sau đó, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố BCTC năm 2021 được kiểm toán.

Hồ sơ doanh nghiệp - FLC sẽ sớm công bố BCTC kiểm toán để cổ phiếu được giao dịch trở lại

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vừa tổ chức của FLC.

Bước tiếp theo, HĐQT FLC cho biết sẽ tiến hành triệu tập ĐHCĐ thường niên 2022, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2023 và dự kiến trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC của năm tài chính 2022.

Trên cơ sở đó, công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét năm 2022, hoàn thiện và phát hành báo cáo bán niên soát xét 2022 dự kiến cuối vào thời điểm cuối tháng 10/2023.

Cùng với việc giải trình đầy đủ và nêu lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin, FLC tiếp tục đề nghị HNX tạo điều kiện hỗ trợ để công ty có thêm thời gian khắc phục các vấn đề còn tồn tại theo lộ trình.

Đồng thời xem xét, tạo điều kiện cho 710 triệu cổ phiếu FLC được giao dịch bình thường trên sàn UPCoM trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Diễn biến này xảy ra trước bối cảnh FLC lại vừa có thêm một nhân sự cấp cao, bà Đặng Thị Lưu Vân – Phó Tổng Giám đốc công ty từ nhiệm kể từ ngày 22/3.

Trước bà Vân, 3 nữ lãnh đạo của FLC gồm CEO Bùi Hải Huyền và 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đàm Ngọc Bích và Lê Thị Trúc Quỳnh cũng cùng từ nhiệm trong ngày 27/2