Hà Nội: Hơn 3.400 hộ tạm ngừng, giải thể, bỏ kinh doanh do dịch Covid-19

Hơn 3.400 hộ kinh doanh tại Hà Nội tạm ngừng, giải thể, bỏ kinh doanh. (Ảnh: Internet)

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, trong 2 tháng đầu năm 2020, có trên 1.089 hộ kinh doanh giải thể, bỏ kinh doanh và 2.351 hộ tạm nghỉ kinh doanh do tác động trực tiếp của dịch Covid-19.

Cụ thể, trong tháng 1/2020, có 13.826 hộ kinh doanh có phát sinh hóa đơn (tăng 3% so với cùng kỳ) với mức tăng doanh thu 5%, số thuế phải nộp tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Sang tháng 2/2020 chỉ còn 4.281 hộ kinh doanh phát sinh hóa đơn, giảm 57,4% so với cùng kỳ dẫn đến giảm 53,1% doanh thu, giảm 50,7% số thuế phải nộp so với cùng kỳ. Số giảm tập trung vào nhóm hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, kinh doanh các mặt hàng có liên quan đến thị trường hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cũng theo thống kê của cơ quan thuế, trong tháng 1/2020, có 13.826 hộ kinh doanh có phát sinh hóa đơn (tăng 3% so với cùng kỳ) với mức tăng doanh thu 5%, số thuế phải nộp tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Sang tháng 2/2020 chỉ còn 4.281 hộ kinh doanh phát sinh hóa đơn, giảm 57,4% so với cùng kỳ dẫn đến giảm 53,1% doanh thu, giảm 50,7% số thuế phải nộp so với cùng kỳ. Số giảm tập trung vào nhóm hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, kinh doanh các mặt hàng có liên quan đến thị trường hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với thu ngân sách nhà nước năm 2020, Cục Thuế Hà Nội cho biết, đến hết tháng 2, cơ quan này quản lý hơn 169.400 người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động. Trên cơ sở thống kê, tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lớn giảm 6% so với cùng kỳ, số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp giảm 10,5%.

Để khắc phục những tác động của dịch Covid-19 đối với công tác thu ngân sách năm 2020, Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra một số nhóm giải pháp. Trong đó, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, thành phố trong việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch Covid-19; triển khai tốt các đề án cải cách hành chính và thuế điện tử…

Theo Tài chính Doanh nghiệp