Hướng dẫn chi tiết việc nộp thuế với doanh nghiệp được gia hạn VAT và tiền thuê đất

Bộ Tài chính vừa có văn bản lưu ý về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT theo quy định tại Điều 3 Nghị định 41/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi đến bộ, ngành, địa phương. Cụ thể, số thuế thu nhập phải nộp theo năm tài khóa 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập theo năm không trùng với năm dương lịch thì sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế cho phù hợp với kỳ tính thuế của đơn vị kinh doanh.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành tuyên truyền chính sách đến người nộp thuế và chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn doanh nghiệp nguyên tắc xác định thuế thu nhập trong trường hợp khai thuế bổ sung và kết quả thanh, kiểm tra thuế.

Ngoài ra, VAT cũng được gia hạn đối với những đối tượng được gia hạn thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41, gồm VAT tại trụ sở chính và VAT tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh, xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Cụ thể, doanh nghiệp được gia hạn 5 tháng thời gian nộp thuế giá trị giá tăng phát sinh phải nộp từ tháng 3-6. Đồng thời, thời gian gia hạn tương tự cũng được áp dụng với VAT phải nộp của quý I và II.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung và hồ sơ này được gửi đến cơ quan thuế trước thời gian gia hạn cũng được gia hạn như vừa nêu.

Đối với những trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế, người nộp thuế cũng phải có văn bản đề nghị và biên bản xác nhận mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và cũng phải được xác nhận của các cấp có thẩm quyền như những trường hợp xin gia hạn nộp thuế ở trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành tuyên truyền chính sách đến người nộp thuế và chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế.

Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, làm văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ báo cáo để Tổng cục Thuế xem xét, xử lý hoặc cáo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vũ Đậu (TH)/SHTT