Kho bạc huy động hơn 23.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Cuối tuần này, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Kết quả huy động được 4.821 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ kỳ hạn 10 và 15 năm. Lãi suất huy động cho hai kỳ hạn này lần lượt là 2,79% và 2,88% một năm, tăng nhẹ so với phiên đấu thầu trước đó.

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.260 tỷ đồng trái phiếu chính phủ sau 7 phiên đấu thầu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo kế hoạch trong quý I, Kho bạc Nhà nước sẽ đấu thầu khoảng 50.000-60.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 10 và 15 năm chiếm phần lớn với tổng mức phát hành dự kiến khoảng 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế có thể được thay đổi theo nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Năm ngoái, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết, đã trình Bộ Tài chính giảm nhiệm vụ huy động vốn để tiết kiệm chi phí lãi vay cho ngân sách. Ước tính đến giữa tháng 12/2019 đã huy động gần 229.420 tỷ đồng, lãi suất bình quân 4,51%. Đơn vị này cũng triển khai nghiệp vụ tái cơ cấu nợ thông qua hoán đổi trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu nhằm giãn đỉnh nợ đến hạn năm 2020-2021.

Phương Đông