Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Tiến Lên báo lỗ hàng trăm tỷ đồng

Lợi nhuận gộp của TLH bết bát nhất phải kể đến quý 4/2019, giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu thuần, nhảy vọt lên 1.621 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm 36 tỷ đồng.