Kinh doanh không tốt như năm 2018, Petrolimex vẫn tạm ứng 2.400 tỷ đồng cổ tức

Petrolimex trả cổ tức đợt 1 năm 2019 tương đương với 2.000 đồng/cổ phiếu

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Petrolimex vừa thông qua ngày 16/3, Petrolimex sẽ tạm ứng thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20%, tương đương với 2.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, Ngày chốt danh sách cổ đông đợt trả cổ tức này là ngày 31/3; ngành thanh toán dự kiến sẽ vào ngày 27/4.

Petrolimex cũng cho biết, phần cổ tức còn lại với tỷ lệ 10% (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được chi trả sau thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào tháng 6 tới đây. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Petrolimex sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Vừa qua, vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên Petrolimex đã dời lại ngày tổ chức ĐHĐCĐ đến trước 30/6, tùy theo tình hình dịch.

Hiện tại, với gần 1,2 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Petrolimex sẽ chi tổng cộng gần 3.600 tỉ đồng cho hai đợt cổ tức lần này với 2.400 tỉ đồng cho đợt 1 và 1.200 tỉ đồng cho đợt 2.

Trong đó, cổ đông Nhà nước, nắm giữ gần 84% cổ phần, sẽ được chia hơn 3.000 tỉ đồng và Công ty TNHH Tư vấn và Hodings JX Nippon Oil & Enegry Việt Nam, nắm giữ gần 9% cổ phần, sẽ nhận được khoảng 324 tỉ đồng.

Trong quá khứ, tỉ lệ chi trả cổ tức của Petrolimex cho các năm 2018, 2017 và 2016 lần lượt là 26%, 30% và 32,24%.

Năm ngoái, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Petrolimex đạt 189.695 tỉ đồng, giảm nhẹ so với mức 191.980 tỉ đồng đạt được trong năm 2018; lãi sau thuế 4.772 tỉ đồng, tăng gần 15% so với năm trước; trong đó lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.253 tỉ đồng, tăng 13,3%.

Doanh thu năm 2019 giảm nhẹ

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2019 đạt mức 61.884 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cuối năm 2018. Với đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Petrolimex sở hữu lượng tiền có tổng giá trị lên tới 17.473 tỉ đồng.

Mặc khác, công ty cũng đang vay nợ 15.398 tỉ đồng, tương đương 24,9% cơ cấu nguồn vốn; trong đó vay ngắn hạn 13.910 tỉ đồng và vay dài hạn 1.488 tỉ đồng.

Lũy kế năm 2019, Petrolimex đạt 189.641 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.772 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.051 đồng.

Petrolimex có hơn 4.944 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng so với đầu năm từ 10.220 tỷ đồng lên 11.278 tỷ đồng. Nợ phải trả đến hết năm 2019 là hơn 35.924 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 34.234 tỷ đồng.

Lâm Anh (T.H)/ Sở hữu trí tuệ