Lợi nhuận suy giảm, Petro miền Trung (PMG) vẫn phát hành 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%

Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (PMG – HOSE) vừa công bố phương án phát hành hơn 4,2 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%.

Với vốn điều lệ hiện tại là 421 tỷ đồng, dự kiến sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ PMG tăng lên hơn 460 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, quý III/2020.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, PMG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu hợp nhất 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 83 tỷ đồng, cả 2 chỉ tiêu đều bằng với con số thực hiện của năm 2019. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10-15%/vốn điều lệ.

Đáng chú ý, các cổ đông của PMG cũng thông qua tờ trình về việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu từ 25-49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Trong cơ cấu cổ đông lớn hiện tại của PMG đều là thành viên HĐQT với tổng nắm giữ 50%/vốn của PMG, đó là ông Nguyễn Tiến Lăng – Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ nắm giữ 35%, tương đương hơn 14,74 triệu cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Bích Thùy – vợ ông Lăng, nắm giữ hơn 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 15%.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Tiến Lăng cho biết thêm về một số phương án kinh doanh trước những diễn biến khó lường của thị trường dầu trong năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ cố gắng đẩy mạnh công suất khai thác và vận hành hệ thống tổng kho, kho chứa và các nhà máy chiết nạp; rà soát, đánh giá toàn diện năng lực sản xuất và kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô cũng như biến động ngành. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tăng cường quảng bá về thương hiệu công ty đến với thị trường.

Lợi nhuận sau thuế giảm 34%

Kết quả kinh doanh quý I vừa qua của PMG cho thấy, tổng doanh thu hợp nhất đạt 377 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, nhưng do doanh thu tài chính giảm còn 123 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đạt 1,3 tỷ đồng, đồng thời, chi phí bán hàng tăng 48% nên lợi nhuận sau thuế giảm 34% xuống 16,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PMG đã giảm mạnh từ mức 17.300 đồng/CP hồi đầu năm xuống mức 12.000 đồng/CP vào cuối tháng 3 và gần như chỉ đi ngang cho đến nay. Thanh khoản tương đối thấp với chỉ vài nghìn đơn vị khớp lệnh trung bình/phiên.

Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung (mã chứng khoán: PMG) vừa công bố cho thấy, doanh thu cả năm 2019 đạt 1.410 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 23% xuống còn 68 tỷ đồng, nguyên nhân do giá gas giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ