Măng tây Việt có thể xuất ngay vào Australia

Trong bối cảnh thương mại nông sản Việt có nhiều biến động, Thương vụ Việt Nam tại Australia nhận thấy, Việt Nam cần phải đa dạng hoá mặt hàng nông sản tươi xuất khẩu sang quốc gia này, đặc biệt các mặt hàng không phải đàm phán mở cửa, có thể xuất khẩu ngay.

Theo đó, trong đợt làm việc với các nhà nhập khẩu tại Australia tuần qua, măng tây tươi là mặt hàng nông sản phù hợp, có giá trị cao mà Việt Nam có thể xuất thẳng qua nước này.

Trước đó, thương vụ đã làm việc với nhà nhập khẩu Australia để sẵn sàng xuất măng tây vào đây trong tháng 3. Măng tây xuất khẩu vào nước này không phải xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, các lô hàng sẽ bị kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về an toàn sinh học theo quy định, trong đó, yêu cầu quan trọng nhất là không được nhiễm bọ trĩ (Thripidae).

Thương vụ yêu cầu các nhà xuất khẩu, hợp tác xã, người nông dân trồng măng tây ở Việt Nam cần đáp ứng được các điều kiện về an toàn sinh học. Để kết nối và trồng theo chuẩn các đơn vị trên có thể liên hệ với thương vụ qua email để được hỗ trợ.

Hiện, Australia rất chuộng măng tây. Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu măng tây vào Australia đạt gần 18 triệu USD, chủ yếu từ Mexico và Peru. Tại Việt Nam, măng tây được trồng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hà Nội…

Hồng Châu