Mộc Châu Milk tăng trưởng vượt chỉ tiêu sau khi về tay Vinamilk

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2021, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, MCK: MCM) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 719 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận gần 490 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng nhiều hơn doanh thu thuần nên tỷ suất lợi nhuận gộp dừng ở 31,8%, thấp hơn mức 33% cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp vẫn ghi nhận tăng nhẹ 2,2% lên 229 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 1,9% so với cùng kỳ lên 229,02 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 117,2% lên 26,26 tỷ đồng nhờ số dư tiền gửi ngân hàng dồi dào.

Các khoản chi phí hoạt động đều giảm và chi phí tài chính gần như tương đương cùng kỳ. Nhờ đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt gần 88 tỷ đồng, tăng 22% so với quý IV/2020.

A Flourish chart

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk tăng 4% lên 2.925 tỷ đồng. Doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, tăng gấp đôi lên hơn 95 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế tăng 14% đạt 319 tỷ đồng. Tỷ suất lãi gộp của công ty thường dao động ở mức 18-19% giai đoạn 2017-2019, tuy nhiên hiện đã được cải thiện lên 28-34% sau khi về với Vinamilk.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với 3.066 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 318 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 12 tháng hoạt động kinh doanh, với kết quả trên Mộc Châu Milk đã hoàn thành 95% mục tiêu doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong năm qua.

Tính đến ngày 31/12/2021, doanh nghiệp có tổng tài sản gần 2.487 tỷ đồng, tăng cao gấp đôi thời điểm đầu năm do phát hành thêm 43,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng tiền thu về từ đợt chào bán ghi nhận khoảng 1.176 tỷ đồng, phần lớn số này nằm trong khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Theo đó khoản mục này tăng mạnh từ 611 tỷ đồng lên 1.657 tỷ đồng, lãi suất từ 5,1-6,8%/năm và giúp Mộc Châu Milk có nguồn thu tài chính lớn. Vốn điều lệ của doanh nghiệp vì thế cũng tăng mạnh từ 668 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận hơn 92 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền khác, tăng cao gấp 4,4 lần đầu năm.

Như vậy, lượng tiền mặt và tiền gửi của công ty sữa tại cuối năm 2021 có tổng giá trị hơn 1.749 tỷ đồng, gấp 2,7 lần thời điểm đầu năm và chiếm hơn 70% quy mô tài sản.

Đến cuối năm 2021, Mộc Châu Milk chỉ có khoản vay ngắn hạn 77 tỷ đồng có thời hạn 6 tháng và không có tài sản đảm bảo và không có khoản vay nợ tài chính dài hạn nào.

Chốt phiên ngày 25/1, trên thị trường cổ phiếu MCM đang dừng ở vùng giá 53.800 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tiền thân là Nông trường Quân đội Mộc Châu được ra đời vào năm 1958. Công ty sữa chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2005.

Đến cuối năm 2019, Vinamilk đã thương lượng để mua lại cổ phần từ nhiều nhóm cổ đông nhằm trở thành công ty mẹ GTNfoods khi nắm giữ 75% vốn, qua đó gián tiếp sở hữu 51% cổ phần tại Mộc Châu Milk. Hiện nay Tổng giám đốc Vinamilk bà Mai Kiều Liên đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Mộc Châu Milk.

Hiện đàn bò sữa của Mộc Châu Milk đã phát triển với số lượng hơn 27.000 con, được nuôi tại các trang trại tập trung cùng hơn 550 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa liên kết với công ty.