Một doanh nghiệp trả cổ tức gấp 5 lần thị giá

Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG) thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2019 ngày 10/4. Doanh nghiệp trả bằng tiền tỷ lệ 100% (mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng cổ tức), dự kiến thanh toán ngày 23/4.

Với hơn 47,3 triệu cổ phiếu đang giao dịch, PTG dự chi khoảng 47,3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức. Số tiền chi trả không thuộc top đầu trên sàn UPCoM, nhưng là tỷ lệ cổ tức đột biến nếu so với thị giá cổ phiếu. Đến phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu PTG đứng ở mức 2.100 đồng.

Từ khi lên sàn đến nay, cổ đông của PTG không bán ra, trong khi doanh nghiệp luôn duy trì tỷ lệ trả cổ tức cao trong nhiều năm. Việc thị giá bị điều chỉnh sau mỗi đợt chia cổ tức khiến giá cổ phiếu PTG liên tục đi xuống dù hoạt động kinh doanh ổn đinh. Năm 2017, PTG cũng chia cổ tức với tỷ lệ 120%.

Chia cổ tức khủng trong khi cổ phiếu thị giá thấp và không có thanh khoản cũng là “đặc sản” của nhiều doanh nghiệp trên UPCoM. Trước May Phan Thiết, nhiều doanh nghiệp khác cũng có động thái tương tự như như Hóa chất Đà Nẵng, Muối Khánh Hòa hay Meinfa.

Với những cổ phiếu có thị giá thấp hơn mức chia cổ tức, Sở HNX phải áp dụng cơ chế riêng tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Theo đó, Sở sẽ không điều chỉnh thị giá cổ phiếu và biên độ giao dịch.

Minh Sơn