Novaland huỷ phương án phát hành gần 500 triệu cổ phiếu thưởng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (ngày 14/11) thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu.

Novaland cho biết, nguyên nhân là HĐQT không triển khai phương án phát hành này nữa do không còn phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời cam kết sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về thời điểm triển khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Theo phương án cũ, công ty dự kiến phát hành gần 482,6 triệu cổ phiếu thưởng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 19.498 tỷ đồng lên khoảng 24.324 tỷ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 1:0,2475 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10.000 quyền thì được nhận 2.475 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành số cổ phiếu trên dự kiến đến từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021 của công ty.

Về kết quả kinh doanh, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.279 tỷ đồng trong quý III/2022, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2021. Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Novaland báo lãi hơn 236 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 535 tỷ đồng).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Novaland đạt doanh thu thuần 7.893 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6.445 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Novaland ghi nhận hơn 2.054 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Như vậy sau nửa năm, Novaland mới chỉ hoàn thành được 22% mục tiêu doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tổng tài sản của “ông lớn” địa ốc này tại cuối quý III/2022 ghi nhận đạt 259.590 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm, chủ yếu nằm tại tài sản ngắn hạn.

Hàng tồn kho của Novaland tăng lên 129.636 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, 93% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 120.750 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Doanh nghiệp đã trích lập hơn 2,09 tỷ đồng để dự phòng giảm giá cho khoản mục này.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL tiếp tục “chà sàn” vào ngày 4/11 ở vùng giá 59.900 đồng/cổ phiếu