Ông Tô Dũng Thái phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vừa có quyết định về việc giao ông Tô Dũng Thái, thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Cách đây không lâu, ông Thái đã được bầu làm thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT vào ngày 6/8.

Cũng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đưa ra quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin.

Ông Tô Dũng Thái (sinh năm 1967) là thạc sĩ kỹ thuật điện tử viễn thông. Bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992, ông Thái từng nắm giữ trọng trách lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc VNPT Hà Nội.

Đến tháng 12/2015, ông Tô Dũng Thái được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone). Đến tháng 4/2019, ông Tô Dũng Thái giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm Chủ tịch Tổng Công ty VNPT VinaPhone.