Quảng Ngãi PTSC không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ

Lỗ lũy kế hơn 179 tỷ đồng

Ngày 29/4,Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (UPCoM: PQN) đã công bố báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, tổng doanh thu năm 2022 của doanh nghiệp này gần 1.056 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 1.050 tỷ đồng, đạt 142,28% so với kế hoạch đề ra 742 tỷ đồng, vượt 42,28%.

Lợi nhuận trước thuế 26,34 tỷ đồng, vượt 1,7% kế hoạch được giao. lợi nhuận sau thuế 21,05 tỷ đồng. Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm qua là 11,14 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân người lao động tại doanh nghiệp này 16,3 triệu đồng mỗi tháng.

Liên quan vấn đề tài chính, ông Nguyễn Trần Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, nhận định trong Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023: “Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PTSC Quảng Ngãi đạt 21,05 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa bù đắp hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết 2022 là 179,24 tỷ đồng. Vì vậy, Quảng Ngãi PTSC không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ”.

Quảng Ngãi PTSC cố tổng nguồn vốn đến cuối 2022 hơn 909 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả chiếm gần 784 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn gần 425 tỷ đồng và nợ dài hạn 359 tỷ đồng.

Đồng thời, Quảng Ngãi PTSC đặt kế hoạch tài chính năm 2023, tổng doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,6 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 10,5 tỷ đồng.

Theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh điều chỉnh, vốn góp của Công ty là 300 tỷ đồng, tương đương 30 triệu cổ phần phổ thông với mệnh giá 10 nghìn đồng một cổ phần. Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 285,581 tỷ đồng, chiếm 95,2%; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 10 tỷ đồng, chiếm 3,3%; người lao động 4,419 tỷ đồng, chiếm 1,5%.

Điều chỉnh thiết kế làm ảnh hưởng lớn doanh thu

Theo ghi nhận, về cơ cấu doanh thu, dịch vụ xây lắp công trình công nghiệp có doanh thu đạt cao nhất 334.44 tỷ đồng, vượt 67,22% so với kế hoạch, 200 tỷ đồng. Trong năm 2022, Quảng Ngãi PTSC tập trung thực hiện 3 dự án gồm Dự án Long Sơn, LNG Thị Vải và Dự án Kho PVOIL Dung Quất. Đồng thời, Công ty còn chào thầu, đàm phán và ký kết thành công hợp đồng xây lắp cho PVOIL Vũng Rô, Phân kho 85 với khách hàng Quân đội.

Tuy nhiên, đối với Dự án Long Sơn, do các khó khăn đặc thù của Dự án như ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19 trong các năm qua, thiết kế của Tổng thầu TPSK có nhiều thiếu sót phải điều chỉnh, giao diện phức tạp do Gói thầu A1 là gói thầu thuộc Khu công nghệ chính của Nhà máy nên dẫn đến tiến độ bị kéo dài và gây phát sinh chi phí rất lớn cho PTSC Quảng Ngãi.

Điều này cũng tác động không nhỏ đến lợi nhuận chung của Công ty trong năm qua. Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục với các đơn vị PTSC Thanh Hóa, POS và Tổng Công ty để thực hiện hoàn thành Dự án và bảo vệ chi phí phát sinh liên quan.

Dịch vụ Cảng và logicstics doanh thu giảm từ 148,73 tỷ đồng xuống 135 tỷ đồng, đạt 91,55% so với cùng kỳ 2021. Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão lớn cuối năm 2020, đa số vùng nguyên liệu dăm gỗ bị tàn phá nặng nề. Vì vậy, sản lượng dăm gỗ 2022 trở nên khan hiếm và lượng hàng dăm gỗ xuất qua Bến số 1 – Cảng Dung Quất giảm đáng kể.

Trong năm qua, Công ty thực hiện xuất sản phẩm Semitrailers, xe kéo một cầu, cho khách hàng qua Cảng Dung Quất. Với mặt hàng này, tuy khối lượng thấp nhưng giá thành dịch vụ cung cấp cao hơn dăm gỗ nên cũng bù đắp được phần nào doanh thu thiếu hụt do các mặt hàng chủ lực bị giảm sút…

Doanh thu dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí tăng từ 190,91 tỷ đồng lên 230,73 tỷ đồng, đạt 120,86% so với 2021. Sở dĩ đạt được doanh thu này vì doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì ổn định, an toàn dịch vụ tàu lai dắt, tàu chuyên ngành dầu khí và dịch vụ trực ứng phó sự cố tràn dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đồng thời khia thác tối đa đội tàu khi nhàn rỗi.

Doanh thu dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp vật tư thiết bị trong năm 2022 đạt 136,44 tỷ đồng, vượt 94,91% so với kế hoạch và tăng 2,68 lần so với 2021 là 50,92 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Quảng Ngãi PTSC chào thầu và trúng 20 gói thầu bảo dưỡng, cung cấp vật tư thường xuyên cho Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) với giá trị hợp đồng khoảng 160 tỷ đồng. Đồng thời, Quảng Ngãi PTSC cũng ký kết hợp đồng để cung cấp một số dịch vụ dài hạn cho khách hàng BSR trong 3 năm tới. Ngoài ra, Công ty cũng đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cho Nhà máy thép Hòa Phát.

Bên cạnh đó, dịch vụ gia công, chế tạo cơ khí xuất khẩu đạt 212,56 tỷ đồng, vượt 32,85% so với kế hoạch, 160 tỷ đồng và cao hơn 2,28 lần so với 2021, 93,23 tỷ đồng. Đây là dịch vụ cốt lõi được doanh nghiệp này xác định cần được đầu tư nhất để phát triển trong những năm gần đây.