Quảng Ninh chuẩn bị có khu kinh tế ven biển hơn 13.300ha

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam đến năm 2020 với quy mô 13.303ha.

Theo đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu kinh tế.

Đồng thời, bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước và pháp luật liên quan; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch khu kinh tế; việc thành lập khu kinh tế Quảng Yên được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát triển khu kinh tế không ảnh hưởng đến môi trường, quốc phòng an ninh, bảo tồn diện tích rừng, di tích lịch sử, văn hóa và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp, lựa chọn lĩnh vực và nhà đầu tư để thu hút đầu tư hợp lý cho các khu chức năng trong khu kinh tế, trên nguyên tắc tận dụng và phát huy lợi thế, đảm bảo sự tương hỗ của từng khu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu kinh tế đảm bảo tính liên kết giữa khu kinh tế Quảng Yên và các khu vực phát triển kinh tế khác nhằm hình thành vùng kinh tế động lực cho Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên và xin bổ sung khu kinh tế này vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam.

Dự kiến, khu kinh tế ven biển Quảng Yên hình thành trên cơ sở các khu vực: Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại TP. Uông Bí và TX Quảng Yên; khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc và khu vực còn lại của khu kinh tế. Tổng diện tích khu kinh tế ven biển hơn 15.300ha (hơn 12.600ha thuộc TX. Quảng Yên, còn lại thuộc TP. Uông Bí).

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ