Sau khi thâu tóm Viglacera, Gelex báo lãi sau thuế đạt 291,3 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, GEX) được ghi nhận với doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.413,1 tỷ đồng, so với quý 1/2020 thì doanh thu này tăng 26%. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính của Gelex cũng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước đạt mức 206,9 tỷ đồng.

Trong quý 1/2021, lãi từ công ty liên doanh, liên kết của Gelex đạt mức 126 tỷ đồng tăng 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính được cho là do Gelex đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty Viglacera lên 46,07%.

Gelex có kết quả kinh doanh khả quan sau khi thâu tóm Viglacera

Ngoại trừ gái vốn bán hàng và chi phí tài chính tăng thì các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Gelex có xu hướng giảm.

Lãi sau thuế của Gelex trong quý 1/2021 tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 254 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước thì tăng 5 lần.

Như vậy, kết quả kinh doanh của Gelex được kỳ vọng là sẽ tiếp tục được cải thiện trong các quý tới. Tính đến ngày 31/3/2021, theo bảng cân đối thì quy mô tổng tài sản của Gelex tăng 10,29% so với đầu năm đạt 29.947,4 tỷ đồng.

Cụ thể, số sư hàng tồn kho cảu Gelex đã tăng 1.807 tỷ đồng so với đầu năm đạt mwucs 5.043,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng tư 5.809 tỉ đồng lên 6.424 tỉ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Gelex cũng giảm nhẹ so với đầu năm xuống mức 6.120,1 tỷ đồng. So với đầu năm 2021 thì các khoản tiền và tương đương tiền cũng giảm 25% đạt 1.171,4 tỷ đồng.

Theo Doanh nhân Việt Nam