SCB được duyệt đề án tái cơ cấu

Theo SCB, từ năm 2018, sau đợt thanh tra pháp nhân SCB, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã cho phép nhà băng này xây dựng phương án tái cơ cấu mới cho giai đoạn tiếp theo.

Đây được xem là phương án tái cơ cấu chủ động hỗ trợ thêm một số cơ chế mới và giải pháp tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính giúp SCB vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu trước đó.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB cho biết, nhà băng này ngoài xác định trọng tâm xử lý thu hồi nợ xấu, nợ tồn đọng trong quá trình tái cơ cấu, việc thúc đẩy phát triển kinh doanh ngân hàng bán lẻ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng là xu thế tất yếu.

Do đó, giai đoạn 2019 – 2020, SCB sẽ tập trung nguồn lực để cơ cấu lại hoạt động tín dụng và nâng cao năng lực tài chính. Đồng thời, ngân hàng sẽ đầu tư nền tảng về công nghệ, nhân sự và phát triển hệ thống khách hàng từ đó tích tụ nguồn lực phát triển ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số trong tương lai.

Theo báo cáo tài chính năm 2019, SCB hiện là ngân hàng có quy mô tổng tài sản nằm trong top 5 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam với hơn 567.894 tỷ đồng.

SCB trước đây vốn là ngân hàng được hợp nhất (cuối năm 2011) từ ba nhà băng Đệ Nhất (Ficombank), Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Sài Gòn (SCB) đều có trụ sở tại TP HCM, với tổng vốn điều lệ (tính tới cuối tháng 9/2011) là 10.600 tỷ đồng và tổng tài sản 154.000 tỷ đồng. Đây là vụ hợp nhất đầu tiên trong lịch sử ngân hàng Việt Nam, khởi đầu cho tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng sau này.

Thanh Lê