Sơn La: Dự kiến gieo cấy 49.000 ha lúa trong năm 2021

Sơn La dự kiến gieo cấy 49.000 ha lúa trong năm 2021 (Ảnh minh họa)

Năm 2021, tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì diện tích gieo trồng cây lúa ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó diện tích lúa tập trung chủ yếu ở các huyện Phù Yên, Sông Mã, Mường La, Mai Sơn, Thuận Châu, Quỳnh Nhai… với tổng diện tích 49 nghìn ha, sản lượng ước tính trên 194 nghìn tấn.

Để sản xuất lúa theo đúng khung thời vụ, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường đôn đốc các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường các giải pháp duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới.

Để vụ sản xuất đạt kết quả cao, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng về quản lý chất lượng giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vận hành các hồ chứa nước và các công trình thủy lợi, người nông dân cần thực hiện tốt theo kế hoạch chỉ đạo sản xuất của các cơ quan chức năng và địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; lựa chọn các loại giống lúa tốt ở những cửa hàng có uy tín trên thị trường để đưa vào gieo cấy để đảm bảo năng suất, chất lượng.

Theo Thương hiệu & Sản phẩm