Trước thềm lên sàn, bầu Thụy thôi chức Chủ tịch HĐQT Thaiholdings

Bầu Thuỵ thôi chức Chủ tịch HĐQT CTCP Thaiholdings từ ngày 29/2

Ngày 29/2 vừa qua, CTCP Thaiholdings đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tại đại hội lần này, nội dung được chú ý nhất là HĐQT đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các ông/bà: Vũ Ngọc Định; Nguyễn Đức Thụy; Nguyễn Thị Phương.

Theo Thaiholding, lý do cá nhân, ông Nguyễn Đức Thụy hay còn được biết đến tên gọi bầu Thụy đã thôi chức Chủ tịch HĐQT CTCP Thaihodings từ ngày 29/2.

Thay vào đó, HĐQT cũng đã thống nhất bầu ông Nguyễn Chí Kiên (SN 1978) nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

HĐQT cũng tiến hành bầu bổ sung ông Trương Anh Tú; Vũ Đình Hưng (CEO Thaiholdings); Nguyễn Văn Thuyết; Bùi Xuân Thức vào Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các thành viên HĐQT mới Thaiholdings ra mắt. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi có kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT CTCP Thaiholdings tiến hành thông qua tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án kinh doanh năm 2020.

Năm 2019, CTCP Thaiholdings có vốn điều lệ 539 tỷ đồng, tổng doanh thu của công ty đạt trên 780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 46 tỷ đồng.

Trong năm 2020, CTCP Thaiholdings dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng, tổng doanh thu công ty 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 360 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua, năm 2020, CTCP Thaiholdings dự kiến phát hành thêm 255 triệu cổ phần, tổng giá trị dự kiến phát hành tương đương 2.550 tỷ đồng, tổng số vốn sau chào bán 3.089 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành Quý II/2020 (sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.550 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển doanh thu và lợi nhuận. Trong trường hợp số vốn huy động không đạt dự kiến, Ccông ty sẽ bù đắp cho phương án sử dụng vốn bằng nguồn huy động khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đơn vị để đầu tư cho phù hợp với định hướng và tình hình thực tế trên thị trường. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Thaiholdings được thành lập từ tháng 3/2011 dưới tên gọi CTCP Đầu tư và phát triển Kinh Thành với vốn điêu lệ theo giấy đăng ký kinh doanh thời điểm đó là 389 tỷ đồng. Tuy nhiên do nhu cầu thực tế về khả năng thu xếp nguồn lực của các cổ đông nên vốn thực góp của công ty chỉ là 136,9 tỷ đồng.

Tháng 9/2016, công ty muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh, do vậy đã chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi tên thành CTCP Thaiholdings.

Cho tới 25/4/2019 vừa qua, số vốn điều lệ này mới được góp đủ.

Ngay sau đó, Thaiholdings lập tức tăng vốn thêm 150 tỷ đồng lên 539 tỷ đồng theo hình thức tăng vốn cho cổ đông hiện hữu không theo tỷ lệ sở hữu, số tiền có được công ty đã sử dụng để mua lại cổ phần của 2 công ty là CTCP Tôn Đản Hà Nội và CTCP Du lịch Kim Liên.

Theo đó, công ty mẹ của Thaiholdings là Thaigroup tiến hành thoái toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp này. Cụ thể, Thaigroup đã chuyển nhượng lần lượt 4,6 triệu, 2 triệu và hơn 3,52 triệu cổ phiếu Thaiholdings cho ông Nguyễn Đức Thụy, ông Nguyễn Chí Kiên và ông Vũ Ngọc Định với cùng mức giá 10.000 đồng/cp.

Sau hoạt động này, “bầu” Thụy trở thành cổ đông nắm quyền chi phối tại Thaiholdings với tỷ lệ sở hữu 59,27% vốn điều lệ. Tuy nhiên, tính tới cuối năm 2019, tỷ lệ sở hữu của bầu Thụy tại Thaiholdings giảm mạnh xuống chỉ còn 20% vốn.

Việc không còn cổ đông nào nắm lượng cổ phần chi phối (trên 51%) cho thấy tính đại chúng hơn của Thaiholdings trước khi lên sàn.

Khánh Linh (t/h)/ANTT