Xuất nhập khẩu đầu năm tăng nhẹ

Tổng cục Hải quan thông tin trong tháng 2, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 39,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 20,8 tỷ USD, tăng 13,8% (tương đương khoảng 2,5 tỷ USD), giá trị nhập khẩu khoảng 18,6 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1% so với tháng 1.

Tính tổng hai tháng đầu năm nay, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 76 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt đạt 39 tỷ và 37,2 tỷ USD, tăng 8,4% và 2,9%. Như vậy, Việt Nam thặng dư thương mại 1,82 tỷ USD.

Về xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam, với giá trị hơn 10,2 tỷ USD (tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái), tiếp theo là châu Âu với gần 6,5 tỷ USD, Trung Quốc với gần 5,5 tỷ USD. 

Xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng chủ yếu nhờ nhóm ngành máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,4 tỷ USD – tăng gần 1,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc tăng 36%, sang Mỹ tăng đến 135%. Nhóm hàng điện thoại và linh kiện điện thoại xuất khẩu cũng tăng 278% tại Trung Quốc.

Về nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện dẫn đầu với mức tăng 1,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu với giá trị gần 9,3 tỷ USD nhưng giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019. Đứng sau lần lượt là các thị trường Hàn Quốc khoảng 7,8 tỷ USD (tăng 7%), ASEAN với gần 4,7 tỷ USD (giảm 5,4%), Nhật Bản với 3 tỷ USD (tăng 11,2%)…

Anh Tú