Yên Bái: Công ty Minh An trúng thầu liên tiếp trong lĩnh vực y tế

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên, công ty TNHH Dược phẩm Vật tư Thiết bị Y tế Minh An (sau đây viết tắt là Công ty Minh An) có địa chỉ tại số nhà 183, đường Điện Biên, tổ 4, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái từ tháng 1/2020 đến nay trúng 16 gói thầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái liên quan đến lĩnh vực Y tế.

Công ty Minh An thành lập 2016, nhưng tính riêng trong năm 2020, doanh nghiệp này đã trúng 16 gói thầu các đơn vị y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Trong đó, Trung tâm y tế thành phố Yên Bái 4 gói; Bệnh viện Đa Khoa khu vực Nghĩa Lộ 2 gói; Trung tâm Y tế huyện Văn Yên 2 gói; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái 3 gói; Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên 2 gói…Tỉ lệ tiết kiệm các gói thầu rất thấp, gói thầu nhiều tỉ nhưng chỉ tiết kiệm được vài chục triệu đồng.

-Một trong số các gói thầu của công ty Minh An.-

Dưới đây là một số gói thầu mà công ty Minh An đã trúng trong năm 2020 và đầu năm 2021:

Trung tâm y tế thành phố Yên Bái

Tháng 07/2020 gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của TTYT thành phố Yên Bái. Giá gói thầu: 3.335.488.100 VND; Giá trúng thầu: 3.331.303.780 VND. Tiết kiệm được hơn 4 triệu đồng (chỉ số tiết kiệm gần 0,125 %).

Tháng 08/2020, kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế TP. Yên Bái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm y tế thành phố Yên Bái. Giá gói thầu: 1.840.825.500 VND, giá trúng thầu: 1.830.622.900 VND, tiết kiệm được hơn 9 triệu đồng. (chỉ số tiết kiệm 0,55%).

Tháng 12/2020: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế Trung tâm Y tế thành phố: Giá gói thầu: 6.520.000.000 VND; Giá trúng thầu: 6.452.355.000 VND; Tiết kiệm được hơn 60 triệu đồng (Chỉ số tiết kiệm 1,03%).

Trung tâm điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

Tháng 08/2020 gói thầu số 2: Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất và sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh của năm 2020 của Trung tâm điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái. Giá gói thầu: 2.871.056.000 VND; Giá trúng thầu: 2.837.620.400 VND. Tiết kiệm được hơn 30 triệu đồng. (Chỉ số tiết kiệm 1,16%).

Trung tâm y tế huyện Văn Yên

Ngày 14/06/2020: Mua khí Oxy, khí CO2, vật tư thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Giá gói thầu: 830.363.000 VND; Giá trúng thầu: 817,564,200 VNĐ. Tiết kiệm được 1,54%

Ngày 09/11/2020: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm y tế huyện Văn Yên. Giá gói thầu: 4.079.777.900 VNDG; Giá trúng thầu: 4.015.081.185 VND; Tiết kiệm được hơn 70 triệu đồng (Chỉ số tiết kiệm 1,58%)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

Tháng 10/2020: Mua sắm vật tư chuyên khoa mắt cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Giá gói thầu: 978.524.000 VND; Giá trúng thầu: 864.040.000 VND. Chỉ số tiết kiệm 0,11%.

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Yên Bái

Tháng 1/2020 là Gói thầu số 04: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ điều trị chống nhiễm khuẩn của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. Giá gói thầu: 2.766.225.000 VND; Giá trúng thầu: 2.711.886.000 VND. Tiết kiệm được hơn 50 triệu đồng (Chỉ số tiết kiệm 1,96%).

Tháng 9/2020, Công ty Minh An trúng gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng trong y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. Giá gói thầu: 536.895.000 VND; Giá trúng thầu: 512.481.660 VND. Tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng (Chỉ số tiết kiệm 4,54%.

Tháng 10/2020 Công ty Minh An trúng Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. Giá gói thầu: 958.260.300 VND; Giá trúng thầu: 945.532.980 VND. Tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng. Tiết kiệm 1,32%6.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái

Tháng 1/2020, Công ty Minh Anh trúng Gói thầu số 04: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dự án Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái. Giá gói thầu: 2.695.350.000 VND; Giá trúng thầu: 2.652.305.000 VND. Tiết kiệm được hơn 40 triệu đồng. Tiết kiệm 1,59%7. Trung Tâm Y tế Huyện Yên Bình Tỉnh Yên Bái Ngày 14/01/2021: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Giá trúng thầu: 2,396,660,845 VNĐ.

Năm 2021 công ty Minh An vừa trúng gói thầu “Mua sắm vật tư chuyên khoa mắt cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái” của bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái ngày 8/2/2021 và gói thầu số 01 “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình” của Trung Tâm Y tế huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Hoàng Quân/SHTT