Let the robot swarms begin!

Scientists are looking for ways to make millions of molecule-sized robots swarm together so they can perform multiple tasks simultaneously. Tsukuba, Japan, June 19, 2020 – (ACN Newswire) – Multi-disciplinary research has led to the innovative fabrication of molecule-sized robots. Scientists are now advancing their efforts to make these robots interact and work together in […]

AppsFlyer ra mắt phần mềm miễn phí Zero cùng các giao diện API mới giúp các thương hiệu tiếp cận truyền thông hiệu quả hơn

Kế hoạch mới là một phần của sáng kiến marketing zero budget của AppsFlyer, hợp nhất các sản phẩm và công cụ để cho phép các nhà phát triển ứng dụng, các nhà quản lý sản phẩm cùng các nhà marketing khai phá tiềm năng của các tài sản cốt lõi của họ Vietnam, June […]

Tiger Trade Ra Mắt SGX Trading Cho Các Nhà Đầu Tư Đông Nam Á

SINGAPORE, June 12, 2020 – (ACN Newswire) – Tiger Trade, ứng dụng trading di động online đa năng của Tiger Brokers, đã ra mắt dịch vụ trên SGX, Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Tiger Brokers hiện đã có mặt trên hai sàn giao dịch lớn nhất thế giới, NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York), NASDAQ và […]