ĐHCĐ bất thường Bảo hiểm AAA: Thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Cụ thể, ĐHCĐ Bảo hiểm AAA đã thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Đình Ngôn (chủ tịch HĐQT), ông Trần Việt Hưng (thành viên HĐQT). Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được điều chỉnh từ 6 lên 7 thành viên. Theo kết quả bầu HĐQT mới, ông Đinh Hoài Châu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tùng Lâm giữ chức vụ thành viên HĐQT, ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT.

ĐHCĐ Bảo hiểm AAA cũng thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Đinh Hoài Châu và ông Nguyễn Trung Quân, đồng thời bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó ĐHCĐ đã bầu ông Đồng Hải Hà giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát và ông Lê Thanh Tùng là thành viên ban kiểm soát.

Ông Đồng Hải Hà (bìa trái) được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát, ông Lê Thanh Tùng (bìa phải) được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Bảo hiểm AAA.

Phát biểu tại ĐHCĐ, tân Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm AAA, ông Đinh Hoài Châu cho biết: “Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA sẽ tiếp tục tập trung cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị phần, gia tăng hiệu quả kinh doanh bằng các hành động cụ thể như: tinh gọn hoá bộ máy nhân sự để mọi hoạt động tổ chức kinh doanh của AAA được vận hành một cách hiệu quả nhất; tập trung xây dựng các sản phẩm bảo hiểm mang tính chủ lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, đời sống của xã hội hiện đại, hướng đến lợi ích của khách hàng: bảo hiểm năng lượng, bảo hiểm sức khỏe 5.0, bảo hiểm trách nhiệm tài chính và một số sản phẩm bảo hiểm khác”.

Ông Đinh Hoài Châu cũng cho biết thêm, Bảo hiểm AAA sẽ vận dụng thế mạnh của hệ sinh thái từ tập đoàn Bamboo Capital và hệ thống các công ty thành viên, các đối tác và nhóm khách hàng có tiềm năng để gia tăng doanh số, mở rộng thị phần, nâng cao nhận diện thương hiệu…; đầu tư công nghệ, số hóa hoạt động bảo hiểm, mục tiêu trở thành một trong số các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam áp dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; đưa AAA đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam theo đúng lộ trình.