Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề trong báo cáo của PVI và PJICO

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính với các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố. Trong đó, riêng về các đơn vị bảo hiểm, tài chính có 3 doanh nghiệp được KTNN lựa chọn là Vietlot, PVI, PJICO..

Theo KTNN, năm 2020 lợi nhuận trước thuế Vietlot đạt 211,08 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 30,1%; lãi trước thuế PVI và PJICO lần lượt đạt 1.073 tỷ đồng và 227,46  tỷ đồng, ROE lần lượt của 2 đơn vị là 11,78% và 11,79%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, KTNN nhà nước cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản khi có hàng loạt khoản đầu tư kém hiệu quả, khó thu hồi, có nguy cơ mất vốn tại các đơn vị kể trên.

Đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp

Đơn cử, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI) được xác định đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Theo đó, Công ty mẹ PVI đang phải trích lập dự phòng cho một loạt khoản đầu tư tài chính gồm: 37,08 tỷ đồng/37,08 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Á; 37,33 tỷ đồng/43,5 tỷ đồng khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp dầu khí; 140,17 tỷ đồng/344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã đầu tư 200 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 chưa thu được lãi (mới thu gốc 32,03 tỷ đồng), dự phòng rủi ro đã trích 167,97 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị này cũng còn có 02 khoản đầu tư góp vốn 20,9 tỷ đồng vào Tổng Công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và Công ty Cổ phần Điện Việt Lào không có lợi nhuận hay cổ tức được chia từ khi nhận bàn giao (năm 2011) của PVI.

KTNN xác định, từ năm từ năm 2015 đến 31/12/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 2 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI.

Trong khi đó, đối với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), đơn vị này đầu tư 23,8 tỷ đồng cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam, trích lập dự phòng 58,1%; đầu tư 7,97 tỷ đồng cổ phiếu Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, trích lập dự phòng 46,2%; đầu tư 4,34 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO, trích lập dự phòng 31,3%.

PVI còn công nợ chưa xử lý dứt điểm

Ngoài ra, KTNN kết luận, PVI còn một số công nợ chưa được xử lý dứt điểm. Cụ thể, công ty mẹ PVI còn khoản phải thu 4,73 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng phát sinh trong giai đoạn năm 2010- 2018.

Chưa kể, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI cũng chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến một số khoản công nợ phải thu, tạm ứng lâu ngày không có khả năng thu hồi 8,51 tỷ đồng.

Được biết, PVI có tiền thân là Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thành lập năm 1996, đến năm 2006, PVI thực hiện cổ phần hóa trở thành Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2007 với mã chứng khoán PVI.

Tháng 8/2011, PVI đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Trong khi đó, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) được thành lập và đi vào hoạt động năm 2005 với vốn điều lệ ban đầu là 53 tỷ đồng với 5 chi nhánh trực thuộc.

Năm 2011, PJICO chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM, mã chứng khoán PGI. Đến năm 2013, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình từ cổng ty cổ phần sang tổng công ty cổ phần. Năm 2020, PJICO nhận huân chương lao động hạng 3.