Ông Nguyễn Kim Lân làm quyền tổng giám đốc Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Theo đó, PTI thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi Xuân Thu khỏi vị trí tổng giám đốc. Thay thế cho ông Thu là ông Nguyễn Kim Lân, sẽ giữ chức tổng giám đốc kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận.

Trong thời gian kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến khi Bộ Tài chính chính thức chấp thuận, ông Lân sẽ điều hành PTI với chức danh quyền tổng giám đốc.

Được biết, ông Nguyễn Kim Lân gia nhập PTI từ những ngày đầu thành lập. Với 24 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, ông từng đảm nhận chức vụ giám đốc PTI Thăng Long trước khi trở thành phó tổng giám đốc PTI vào năm 2018.

Bên cạnh nghị quyết thay đổi tổng giám đốc, PTI cũng có sự thay đổi ở các vị trí quan trọng. Bà Lưu Phương Lan – giám đốc điều hành khối kinh doanh bảo hiểm thương mại được bổ nhiệm vào vị trí thành viên ban lãnh đạo quản trị chiến lược (EXCO) phụ trách nghiệp vụ bảo hiểm. Ông Đỗ Quang Khánh – giám đốc quản trị hoạt động vào vị trí thành viên ban lãnh đạo quản trị chiến lược (EXCO) phụ trách kiểm soát nghiệp vụ.

PTI cũng ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Cao Thu Hiền, thay thế bởi ông Lê Xuân Bách.

Tính đến tháng 9/2022, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt mức hơn 4.721 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch, tăng trưởng 11%.

Năm 2022, PTI lên kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch dự kiến giảm 20,9%, đạt 260 tỷ đồng.