Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để ‘hô biến’ tiền bẩn thành tiền sạch.