So găng lợi nhuận các công ty tài chính năm 2022

Theo báo cáo của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB), Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) ghi nhận doanh thu năm 2022 đạt 5.687 tỷ đồng, tăng 63% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi, đạt 1.201 tỷ đồng.

Mcredit cho biết công ty đạt top 3 thị phần về dư nợ trong khối công ty tài chính trong năm 2022, số lượng giao dịch tạo ra cũng gấp 3-4 lần so với trước đây. Theo tiết lộ của ban lãnh đạo, hiện ROE của Mcredit đạt xấp xỉ 41%. Tỷ lệ này trong tương lai có thể giảm xuống do công ty có kế hoạch tăng vốn chủ.

Một công ty tài chính khác có kết quả lợi nhuận nghìn tỷ đồng trong năm 2022 là Công ty Tài chính TNHH HD SAISON. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động năm 2022 đạt 5.701 tỷ đồng, tăng gần 22% so với mức thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.152 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 15%. Tỷ suất sinh lời ROAA và ROAE lần lượt đạt 5,8% và 24,2%, đều gia tăng so với mức 5,3% và 23,1% của năm 2021.

Tính đến cuối năm 2022, dư nợ của HD SAISON đạt 16.839 tỷ đồng, tăng gần 26% so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ 0,18 điểm phần trăm so với cuối năm 2021, tuy nhiên vẫn cao hơn so với giai đoạn năm 2017-2020.

Với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HoSE: EVF), thu nhập lãi thuần của EVF năm 2022 đạt 919 tỷ đồng, tăng gần 17% so với mức thực hiện năm 2021. EVF cho biết, trong năm 2022, công ty đã thực hiện đã thực hiện tăng cường công tác kiểm soát hoạt động tín dụng từ đó giảm chi phí dự phòng rủi ro cũng như kiểm soát chi phí hoạt động. Mặt khác, EVF đã ghi nhận thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2022.

Ở quy mô vốn nhỏ hơn, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng trong năm 2022. Theo đó, thu nhập lãi thuần lũy kế cả năm đạt hơn 1.315 tỷ đồng, tăng 9,4% so với mức thực hiện năm 2021.

Hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt lỗ 15,4 tỷ đồng, 2,1 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 5,5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, VietCredit báo lãi sau thuế gần 64 tỷ đồng, tăng 73% so với mức thực hiện năm 2021.