Coma 6 dính hàng loạt vi phạm tại dự án Dream Town

Không đủ năng lực tài chính

Thanh tra TP Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra về vi phạm tại dự án Tổ hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở (tên thương mại là Dream Town) tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Tại kết luận thanh tra vừa ban hành, Thanh tra TP Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ đã sử dụng 37.238,6m2 đất tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) từ năm 1966 để sản xuất cơ khí.

Năm 2008, công ty này đã lập dự án đầu tư Tổ hợp dịch vụ công công, văn phòng và nhà ở và đề nghị UBND Thành phố cho phép chuyển đổi mục đích sử đụng đất.

Năm 2009, công ty được UBND Thành phố chấp thuận cho phép nghiên cứu lập và thực hiện dự án này trên khu đất 37.238m2 do công ty đang sử dụng.

Dự án được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 12/5/2010, với diện tích xây dựng công trình là 11.076m2, diện tích sân vườn và giao thông nội bộ là 19.569m2, diện tích cây xanh là 6.591m2 và diện tích sàn xây dựng là 116.896m2. Tuy nhiên, quá trình xây dựng dự án này, chủ đầu tư và các đơn liên quan đã có nhiều sai phạm.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2008 (chưa được kiểm toán), nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Coma 6 đến 31/12/2008 là hơn 24 tỷ đồng, không đảm bảo 20% tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư là 282 tỷ đồng) theo yêu cầu thành phố.

Mặc dù đã được Sở Tài chính yêu cầu bổ sung vốn điều lệ và tăng nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định hiện hành nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư không yêu cầu công ty này bổ sung vốn điều lệ và tăng nguồn vốn chủ sở hữu mà vẫn đề nghị UBND TP cho phép Công ty Coma 6 nghiên cứu lập và thực hiện dự án.

Việc này đã vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 6 Quyết định số 22/2007 ngày 09/02/2007 của UBND Thành phố. Đồng thời, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, Điều 22 Quyết định số 15/2007 ngày 23/01/2007 của UBND Thành phố.

Dãy nhà thấp tầng trong dự án Dream Town.

Xây dựng chưa có giấy phép

Bên cạnh đó, Công ty Coma 6 triển khai đầu tư xây dựng dự án từ ngày 20/12/2010 khi chưa có Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (phê duyệt ngày 26/7/2011). Thời điểm chủ đầu tư gửi thông báo khởi công và triển khai thi công xây dựng công trình thì Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị đều chưa được phê duyệt.

Tuy nhiên, do năng lực, trình độ quản lý của Đội trật tự xây dựng xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm trước đây còn hạn chế nên không cập nhật được dự án để phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án được UBND Thành phố chấp thuận từ quý I/2010 đến quý I/2013.

Như vậy Coma 6 tổ chức thi công xây dựng trước thời điểm thành lập quận Nam Từ Liêm (1/4/2014) theo Nghị quyết số 132/NQ- CP ngày 27/12/2013. “UBND huyện Từ Liêm, Đội thanh tra trật tự xây dựng huyện Từ Liêm, UBND xã Tây Mỗ đã buông lỏng quản lý, để chủ đầu tư khởi công xây dựng khi chưa được phép mà không kiểm tra, kiến nghị xử lý là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Giấy chứng nhận đầu tư. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Đội trưởng đội thanh tra trật tự xây dựng huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND xã Tây Mỗ thời điểm năm 2010-2014”, kết luận thanh tra nêu.

Ngoài ra, khi lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, tổng mức đầu tư của dự án là 1.186,45 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của Coma 6 là 13.637.302.457 đồng (theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2009) bằng 1,1% tổng mức đầu tư là không đủ năng lực tài chính theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ: “Điều kiện của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại: b) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu t­ư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên”.

Theo đó, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố: Yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm đã nêu, khắc phục ngay các sai phạm tại kết luận thanh tra; Khẩn trương khắc phục ngay số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất 31.160.114.722 đồng vào Ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2009 – 2010 kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại đã nêu tại phần kết luận.

Chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Tây Mỗ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân giai đoạn 2010 – 2014 để xảy ra sai phạm đã nêu tại phần Kết luận.

Chỉ đạo Cục thuế Hà Nội kiểm tra liên quan đến việc chấp hành quy định của pháp luật đối với việc nộp thuế TNDN theo thẩm quyền. Tiếp tục đôn đốc, có biện pháp thu hồi số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với Chủ đầu tư theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, đối chiếu thực tế với quy hoạch, căn cứ quy định pháp luật đề xuất biện pháp xử lý đối với khu đất VP1, VP2, báo cáo UBND thành phố.

Linh Nhi/ANTT