Lâm Đồng: Xử nghiêm cán bộ tham gia mua bán BĐS không rõ nguồn gốc

Ngày 27/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn ký văn bản gửi tới các đơn vị công tác Đảng trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Trong văn bản nêu rõ, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xảy ra việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan và tham gia các hình thức huê, hụi, giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao, tham gia góp vốn, mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc, không đúng quy định của pháp luật,… làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; Thực hiện nghiêm túc về thời gian làm việc, không sử dụng thời gian hành chính vào giải quyết công việc cá nhân ; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

tm-img-alt
Có tình trạng cán bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc (Ảnh minh họa).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”, những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật và các vụ việc, nghiêm trọng liên quan đến huê, hụi; Các hình thức mua bán bất động sản không đúng quy định pháp luật để nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia các hình thức huê, hụi, giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao;

Tham gia, môi giới, tiếp tay, bao che cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, góp vốn, giao dịch mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc, không đúng quy định pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và cấp mình nếu để xảy ra sai phạm nêu trên tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình mà không có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh hoặc thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết, xử lý nghiêm minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu: Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm tham gia các hình thức huê, hụi, giao dịch vay mượn tiền với lãi suất cao, “tín dụng đen”, tham gia góp vốn, mua bán bất động sản không rõ nguồn gốc, không đúng quy định pháp luật.

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường