Nha Trang sẽ thu hồi, chuyển đổi hơn 1.000 ha đất để làm dự án

Một góc thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Nha Trang năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020 thành phố này sẽ thu hồi hơn 467ha đất, trong đó có hơn 381ha đất nông nghiệp, hơn 86ha đất phi nông nghiệp.

Nha Trang cũng sẽ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp hơn 564ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 19ha, đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở hơn 16ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng hơn 61ha…

UBND tỉnh giao thành phố Nha Trang thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định pháp luật; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt; tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất không đúng mục đích.

Cũng liên quan đến việc thu hồi đất ở địa phương này, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 365 thu hồi hơn 4.700m2 đất đã giao cho Công ty CP Fococev Việt Nam (trụ sở tại Bến Thành, quận 1, TP.HCM) thuê tại số 9 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang vì đã hết thời hạn cho thuê đất.

UBND tỉnh giao thành phố Nha Trang chỉ đạo phường Vĩnh Nguyên giao văn bản cho đơn vị và niêm yết tại trụ sở phường; chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp UBND phường tiếp nhận, bàn giao mốc giới khu đất bị thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; gửi báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất về Sở TN-MT để tổng hợp báo cáo định kỳ UBND tỉnh.

Theo Tài chính Doanh nghiệp