Nhiều hộ dân không được lấy ý kiến, địa chỉ thu thồi đất “bất nhất”

Đây cũng là một yêu cầu cần thiết, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh các nguồn lực phát triển đô thị và nhu cầu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp hơn với nhu cầu phát triển, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất.

Theo Vnnews/TTXVN