Vụ giao đất công không qua đấu giá cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn: Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi

Gần 6.000 m2 đất công về tay Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn như thế nào?

Thanh tra Chính phủ vừa có Kết luận số 757 ngày 13/5/2021 về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.HCM.

Trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng đất, giao đất…tại các dự án trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có dựu án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp tại số 458 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM do Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp tại số 458 Nguyễn Tất Thành do RESCO làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp tại số 458 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư có diện tích 5.950,7m2.

Về nguồn gốc đấy, đây là đất do Nhà nước quản lý và giao cho Sở Nhà đất TP Hồ Chí Minh quản lý. Công ty Kho bãi được thuê để kinh doanh từ năm 1998 với thời hạn 50 năm.

Ngày 27/10/2008, UBND TP có Văn bản 6650/UBND-TM phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp nhà, đất của Công ty Kho bãi TP thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn; chấp thuận chuyển mục đích sử dụng nhà, đất xây dựng dự án, trong đó có nhà, đất số 458 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4. Đến thời điểm thanh tra, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất nhưng chưa tiến hành đầu tư xây dựng.

Ngày 12/7/2011, UBND TP có Công văn 3457/UBND-ĐTMT, trong đó có nội dung chấp thuận chủ trương xử lý theo đề nghị của Sở Xây dựng về phương án chuyển giao các mặt bằng kho bãi cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV để hoàn vốn đầu tư giai đoạn 1 – Rạch Ụ Cây, quận 8.

Ngày 10/10/2011, UBND TP có Công văn 5096/UBND-ĐTMT chấp thuận cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV được tiếp tục chuyển mục đích sử dụng mặt bằng 458 Nguyễn Tất Thành để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của TP.

Ngày 12/12/2016, UBND TP ban hành Quyết định số 6474/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường đối với mặt bằng nhà, đất số 458 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 để Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV hoàn vốn đầu tư giai đoạn 1 – Rạch Ụ Cây, quận 8.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định, UBND TP chấp thuận chủ trương chuyển giao một số mặt bằng kho bãi cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV để hoàn vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 – Rạch Ụ Cây, quận 8, theo đó, giao đất cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV được tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mặt bằng 458 Nguyễn Tất Thành không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai và khoản 1, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, UBND TP ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại địa chỉ 458 Nguyễn Tất Thành để Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV hoàn vốn giai đoạn 1 dự án Rạch Ụ Cây khi chưa có quyết định giao đất là không đúng quy định của pháp luật nêu tại điểm a, khoản 2, Điều 4, Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 1, Điều 3, Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thu tiền sử dụng đất.

“Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa có quyết định giao đất, chưa xác định tiền sử dụng đất, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP rà soát, xem xét để xử lý thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan”.

Ông chủ của Địa ốc Sài Gòn là ai?

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV có GCNĐKDN số 0301479844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2010 và thay đổi lần thứ 9 ngày 6 tháng 8 năm 2020. Trên trang web của Tổng công ty này ghi vốn điều lệ là 3.203.108.000.000 đồng.

Cuối tháng 10/2020, ông Hoàng Song Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Ông Hoàng Song Hà cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Ảnh: Internet.

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn trước đó vướng vào rất nhiều vi phạm. Tại kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại RESCO thời kỳ 2017 – 2018, công bố hồi tháng 4/2020, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai đầu tư DA, tùy tiện sử dụng vốn nhà nước, vi phạm quản lý chứng từ kế toán…

Đến tháng 8/2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, nguyên Tổng giám đốc RESCO; ông Nguyễn Đình Phú, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, nguyên thành viên không chuyên trách HĐTV, nguyên Tổng giám đốc RESCO; và ông Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy tổng công ty, nguyên kiểm soát viên chuyên trách RESCO.

Theo Minh Anh/Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo