AV-Comparatives: Nguồn tài nguyên hàng đầu về thông tin an ninh mạng toàn diện cho các nhà báo và nhà phân tích

Hỏi AV-Comparatives để có được những hiểu biết sâu sắc và thông tin có thẩm quyền về các câu chuyện và sự phát triển an ninh mạng để thu thập thông tin cho các câu chuyện của bạn tại media@av-comparatives.org. và https://www.av-comparatives.org/press-contact/

INNSBRUCK, Áo, 12 tháng 9 năm 2023 – Trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng ngày nay, dữ liệu an ninh mạng chính xác và kịp thời không còn là tùy chọn – đó là bắt buộc. AV-Comparatives, một cơ quan có uy tín hàng đầu trong phân tích an ninh mạng, khẳng định cam kết cung cấp thông tin có thẩm quyền và đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực các giải pháp bảo mật điểm cuối.

AV-Comparatives được chứng nhận ISO9001:2015 cho phạm vi "Kiểm tra độc lập Phần mềm Diệt virus".

AV-Comparatives được chứng nhận ISO9001:2015 cho phạm vi “Kiểm tra độc lập Phần mềm Diệt virus”.

Với sự phân tích sâu sắc và hiểu biết của chúng tôi, AV-Comparatives là nguồn tài nguyên số một về dữ liệu an ninh mạng thiết yếu. Sứ mệnh của chúng tôi luôn tập trung vào việc giúp các quản lý CNTT, CISO và các chuyên gia công nghệ khác đưa ra quyết định quyết đoán, có căn cứ bằng cách cung cấp cho họ kiến thức chính xác và đáng tin cậy – không có thuật ngữ kỹ thuật dư thừa.

Phương pháp luận của chúng tôi tạo nên sự khác biệt khi chúng tôi kiểm tra cẩn thận mọi khía cạnh của an ninh mạng trong tất cả sự phức tạp của nó. Dữ liệu mà chúng tôi cung cấp là kết quả của việc kiểm tra toàn diện, xem xét kỹ lưỡng và hiểu biết sâu sắc về các xu hướng và mối đe dọa an ninh mạng đang nổi lên.

Hơn nữa, AV-Comparatives luôn có thể tiếp cận được. Chúng tôi phản hồi các yêu cầu của bạn, cởi mở để thảo luận và sẵn sàng phục vụ bạn với sự hướng dẫn chuyên môn mà đã trở thành đồng nghĩa với thương hiệu của chúng tôi. Vì lợi ích của tính minh bạch và hợp tác, chúng tôi muốn lưu ý rằng Andreas Clementi, Giám đốc điều hành và Người sáng lập và Peter Stelzhammer, Đồng sáng lập, luôn sẵn sàng thảo luận và gọi cho các nhà báo và nhà phân tích.

Là một cơ quan an ninh mạng độc lập và tự quản, chúng tôi vẫn cam kết vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin rõ ràng, ngắn gọn và có thể thực hiện được. Tại AV-Comparatives, chúng tôi liên tục trau dồi kiến thức và độc lập của mình, cho phép chúng tôi cung cấp những hiểu biết quan trọng cho một thế giới kỹ thuật số an toàn hơn và bảo mật hơn.

Về AV-Comparatives

AV-Comparatives là một tổ chức độc lập có uy tín quốc tế về phân tích an ninh mạng. Bằng cách kiểm tra và thử nghiệm sâu sắc các giải pháp bảo mật điểm cuối, tổ chức cung cấp cho các quản lý CNTT, CISO và các chuyên gia kỹ thuật thông tin an ninh mạng chính xác và đáng tin cậy nhất có sẵn. AV-Comparatives là nguồn tin cậy của bạn để đưa ra quyết định có căn cứ trong thế giới an ninh mạng. AV-Comparatives được chứng nhận ISO9001:2015 cho phạm vi “Kiểm tra độc lập Phần mềm Diệt virus”.

Liên hệ: Peter Stelzhammer
email: media@av-comparatives.org
điện thoại: +43 720115542