CALC (1848.HK) công bố đợt chào mua trái phiếu USD đang lưu hành

HỒNG KÔNG, 6 tháng 9 năm 2023 — China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (“CALC” hoặc “Công ty”, cùng với các công ty con, “Tập đoàn”; mã cổ phiếu HKEX: 01848), đã công bố thông báo chi tiết về việc bắt đầu đợt chào mua công khai để mua tiền mặt số lượng còn lại của hai trái phiếu USD đáo hạn năm 2024 (gọi là “Đợt chào mua”).

Đợt chào mua là một phần trong chiến lược chủ động của Tập đoàn trong quản lý nợ nhằm nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Điều này sẽ giảm bớt các khoản nợ ngắn hạn và tối ưu hóa cơ cấu nợ để kiểm soát chi phí lãi vay. Đợt chào mua sẽ được tài trợ thông qua dòng tiền hoạt động của Công ty và/hoặc tiền mặt hiện có trên bảng cân đối kế toán.

Đợt chào mua được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong thông báo chào mua công khai ngày 6 tháng 9 năm 2023. Đợt chào mua bắt đầu từ 6 tháng 9 năm 2023 và sẽ kết thúc vào lúc 16:00 giờ (London) ngày 14 tháng 9 năm 2023. Hai trái phiếu USD sẽ được mua lại theo thông báo chào mua công khai bao gồm trái phiếu 200 triệu USD có lãi suất 5,50% đảm bảo (Mã chứng khoán: 05391.HK) đáo hạn vào tháng 3 năm 2024 và trái phiếu 100 triệu USD có lãi suất 4,85% đảm bảo (Mã chứng khoán: 40972.HK) đáo hạn vào tháng 12 năm 2024 với giá mua lại lần lượt là 982 USD và 935 USD cho mỗi 1.000 USD gốc.

Ông Mike Poon, Giám đốc điều hành và Tổng giám đốc điều hành của CALC, nhận xét: “Tập đoàn có tài sản chất lượng cao rất thanh khoản và duy trì sức mạnh tài chính với đủ thanh khoản. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào việc đạt được tăng trưởng kinh doanh bền vững cùng với sự phục hồi của ngành hàng không. Bằng cách chủ động quản lý các khoản nợ để tối ưu hóa cơ cấu nợ, chúng tôi đặt mục tiêu cải thiện hơn nữa sự vững mạnh về hoạt động và tài chính của mình thông qua nhiều biện pháp khác nhau để hướng tới xếp hạng tín nhiệm cấp đầu tư và tạo ra lợi nhuận và giá trị lâu dài cho các cổ đông và cộng đồng đầu tư rộng lớn hơn.”

Liên hệ truyền thông:

Nhóm PR của CALCipr@calc.com.hk