Chỉ nhìn văn phòng, bạn có đoán được đây là công ty nào không?

Chỉ 1% người thông minh nhất mới có thể trả lời đúng hết.

1

Đừng để ý đến anh mặc áo đen in chữ Youtube, đây là văn phòng của hãng: