Hội nghị Cố vấn Kinh tế Quốc tế thường niên lần thứ 6 của Thị trưởng Weihai thành công tổ chức

WEIHAI, Trung Quốc, 6 tháng 9 năm 2023 — Một báo cáo tin tức từ dzwww.com:

Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hội đồng Tư vấn Kinh tế Quốc tế của Thị trưởng Weihai đã được tổ chức thành công từ ngày 2 đến 3 tháng 9, với chủ đề “Tích cực Hội nhập vào Khuôn khổ Phát triển Mới, Thúc đẩy Phát triển Xanh và Cacbon Thấp Chất lượng Cao của Weihai”. Một nhóm tư vấn gồm 14 thành viên Hội đồng Tư vấn và Cố vấn đến từ khắp nơi trên thế giới một lần nữa tập trung vào Thành phố Weihai, đóng góp các chiến lược để thành phố tích cực hội nhập vào sáng kiến thí điểm phát triển xanh, cácbon thấp và chất lượng cao của tỉnh, xây dựng Thành phố Tốt đẹp, Weihai Hạnh phúc.

Trong cuộc họp chuẩn bị vào ngày 2 tháng 9, Chủ tịch điều hành mới, các Thành viên và Cố vấn của Hội đồng Tư vấn đã được bổ nhiệm, kết quả thực hiện của cuộc Họp thường niên trước đó đã được báo cáo. Một cuộc họp bàn tròn được tổ chức vào ngày 3 tháng 9, nơi các Thành viên Hội đồng và Cố vấn đưa ra bài phát biểu chủ đề của lĩnh vực của họ, và đóng góp lời khuyên. Hai phiên họp bàn đã được tổ chức với các chủ đề “Xây dựng một Thành phố Không Cacbon, Thiết lập một Mô hình cho Phát triển Bền vững” và “Tích cực Hội nhập vào Thị trường RCEP, Thúc đẩy Xây dựng Kênh Vận chuyển Logistics Quốc tế Liên kết Bốn Cảng”. Một số Thành viên Hội đồng, Cố vấn và chuyên gia đã có bài phát biểu, thảo luận và trả lời các câu hỏi từ các sở ban ngành địa phương, các quận, thành phố cấp huyện và doanh nghiệp.