NaaS Technology Inc. Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 2 và Nửa đầu năm 2023 Chưa được Kiểm toán

BEIJING, 8 tháng 9 năm 2023 — NaaS Technology Inc. (“NaaS” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: NAAS), công ty dịch vụ sạc EV đầu tiên của Mỹ được niêm yết tại Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 2 và 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật về hoạt động trong quý 2 và nửa đầu năm 2023:

Khối lượng sạc thông qua mạng lưới của NaaS đạt 1.228 GWh trong quý 2 năm 2023 và 2.251 GWh trong nửa đầu năm 2023, tăng lần lượt 112% và 112% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng giá trị giao dịch thông qua mạng lưới của NaaS đạt 1,2 tỷ NDT (160,8 triệu USD) trong quý 2 năm 2023 và 2,2 tỷ NDT (297,4 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023, tăng lần lượt 109% và 108% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số lượng đơn hàng thông qua mạng lưới của NaaS đạt 53,8 triệu đơn hàng trong quý 2 năm 2023 và 98,2 triệu đơn hàng trong nửa đầu năm 2023, tăng lần lượt 110% và 110% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, hơn 652.000 bộ sạc tại hơn 62.000 trạm sạc đã được kết nối và truy cập được trên mạng lưới của NaaS, tăng lần lượt 80% từ 362.000 và 59% từ 39.000 so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Những điểm nổi bật về tài chính trong quý 2 và nửa đầu năm 2023:

Doanh thu tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 48,6 triệu NDT (6,7 triệu USD) trong quý 2 năm 2023 và tăng 132% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 84,8 triệu NDT (11,7 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.
Tổng chi phí và chi phí hoạt động giảm 82% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 388,6 triệu NDT (53,6 triệu USD) trong quý 2 năm 2023 và giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 538,4 triệu NDT (74,2 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.
Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 334,7 triệu NDT (46,2 triệu USD) trong quý 2 năm 2023 và giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 444,3 triệu NDT (61,3 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.
Lỗ ròng Non-IFRS1 phân bổ cho cổ đông phổ thông tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 108,0 triệu NDT (14,9 triệu USD) trong quý 2 năm 2023 và tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 210,3 triệu NDT (29,0 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

1Lỗ ròng Non-IFRS được tính bằng cách loại trừ các khoản chi phí cổ phiếu dựa trên thưởng, chi phí niêm yết cổ phiếu, thay đổi giá trị hợp lý của cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi và có thể mua lại, và thay đổi giá trị hợp lý của tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lợi nhuận hoặc lỗ. Vui lòng tham khảo phần có tiêu đề “Bảng cân đối kế toán IFRS và phi IFRS chưa được kiểm toán” để biết chi tiết.

Các diễn biến gần đây

Đảm bảo đơn hàng Lưu trữ năng lượng trị giá 204 triệu NDT

Vào tháng 9 năm 2023, Công ty đã đảm bảo đơn hàng trị giá 204 triệu NDT cho các giải pháp lưu trữ năng lượng để thực hiện trong vài tháng tới phối hợp với một số doanh nghiệp. Thông qua sự hợp tác này, Công ty sẽ cung cấp hơn 380 trạm sạc với thiết bị lưu trữ năng lượng trong khi cung cấp các giải pháp toàn diện, tổng cộng có công suất lưu trữ năng lượng 130,088MWh. Sáng kiến này cho thấy chuyên môn của NaaS trong việc sử dụng các khả năng phân tích số liệu trạm sạc kỹ thuật số cũng như khả năng xây dựng và vận hành các trạm sạc tích hợp năng lượng mặt trời-lưu trữ-sạc.

Thiết lập hợp tác chiến lược với Tập đoàn ô tô Hyundai (Trung Quốc), Đầu tư bất động sản PICC và Quản lý vốn CR

Vào tháng 8 năm 2023, Công ty đã ký các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn ô tô Hyundai (Trung Quốc), Đầu tư bất động sản PICC và Quản lý vốn CR, mở rộng danh mục đối tác của mình. Với Hyundai, Công ty nhằm mục đích nâng cao cơ sở hạ tầng sạc và kết nối di động được điều chỉnh cho các mẫu PEV của Hyundai. Với PICC, Công ty sẽ hợp tác xây dựng một hệ thống dịch vụ sạc năng lượng mới hàng đầu, kết hợp cơ sở hạ tầng tích hợp, các trạm đồng thương hiệu, kết nối trực tuyến và các dịch vụ bảo hiểm toàn diện. Với Quản lý vốn CR, Công ty sẽ xây dựng các cảng năng lượng tích hợp, dàn dựng các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng mới và đổi mới tài sản năng lượng mới, nhằm ươm mầm, đầu tư và vận hành các ứng dụng kỹ thuật số và thông minh trong lĩnh vực năng lượng mới.

Mua lại Charge Amps

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, Công ty đã ký thỏa thuận mua lại 100% cổ phần đã phát hành và lưu hành của Charge Amps với tổng giá trị 66,4 triệu USD. Charge Amps là nhà cung cấp giải pháp sạc EV tích hợp hàng đầu có trụ sở tại Thụy Điển. Charge Amps chiếm 22% thị phần Thụy Điển và có sự hiện diện quốc tế vững chắc ở 13 thị trường châu Âu. Các phần cứng sạc EV và hệ thống quản lý điểm sạc hoàn chỉnh của họ phù hợp với tầm nhìn tăng trưởng của NaaS. Công ty sẽ tận dụng sự tích hợp này để thực hiện các dịch vụ địa phương hóa ở châu Âu và đạt được sự đồng bộ kinh doanh trong toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp trong khi mở rộng phạm vi bố trí kinh doanh toàn cầu của mình.

Hoàn thành khoản tài trợ 70 triệu USD

Vào tháng 7 năm 2023, LMR Partners Limited (“LMR”) đã hoàn tất việc mua trái phiếu chuyển đổi 30 triệu USD của Công ty, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu chứng chỉ lưu ký đại diện cho cổ phiếu phổ th