NaaS Technology Inc. công bố hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

BẮC KINH, ngày 5 tháng 9 năm 2023 — Công ty Cổ phần Công nghệ NaaS (Nasdaq: NAAS) (“NaaS” hoặc “Công ty”), công ty dịch vụ sạc ô tô điện đầu tiên của Mỹ niêm yết tại Trung Quốc, thông báo rằng LMR Partners Limited đã hoàn tất việc mua trái phiếu chuyển đổi 40 triệu USD của Công ty, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu lưu ký đại diện cho cổ phần phổ thông của Công ty, vào ngày 5 tháng 9 năm 2023 theo thỏa thuận mua trái phiếu chuyển đổi và thỏa thuận phái sinh đã ký kết giữa các bên như đã công bố trước đó vào ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Công nghệ NaaS

Công ty Cổ phần Công nghệ NaaS là công ty dịch vụ sạc ô tô điện đầu tiên của Mỹ niêm yết tại Trung Quốc. Công ty là công ty con của Newlinks Technology Limited, tập đoàn dẫn đầu về số hóa năng lượng tại Trung Quốc. Công ty cung cấp các giải pháp sạc ô tô điện tổng thể cho các trạm sạc bao gồm dịch vụ sạc ô tô điện trực tuyến, ngoại tuyến và các giải pháp sáng tạo khác, hỗ trợ mọi giai đoạn vòng đời của trạm. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, NaaS đã kết nối hơn 575.000 bộ sạc phủ sóng 55.000 trạm sạc, chiếm 40% và 49% thị phần sạc công cộng của Trung Quốc. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, cổ phiếu lưu ký đại diện của Công ty bắt đầu giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán NAAS.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính tiên đoán. Các tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “miễn trừ trách nhiệm” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Bạn có thể xác định các tuyên bố tiên đoán này bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “tin tưởng”, “dự kiến”, “ý định”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng, giả định, ước tính và dự báo hiện tại của Công ty và ngành. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày này, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ theo yêu cầu của luật. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng của mình sẽ chính xác, và các nhà đầu tư được cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của NaaS; phát triển kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong tương lai của NaaS; khả năng phát triển liên tục công nghệ, dịch vụ và sản phẩm mới của NaaS và theo kịp với những thay đổi trong các ngành mà NaaS hoạt động; sự phát triển của ngành sạc ô tô điện và dịch vụ sạc ô tô điện của Trung Quốc và sự phát triển kinh doanh trong tương lai của NaaS; nhu cầu và chấp nhận thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ của NaaS; khả năng NaaS bảo vệ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình; khả năng NaaS thu hút và giữ chân các cán bộ quản lý và nhân viên có năng lực; tác động của đại dịch COVID-19 và các biện pháp của chính phủ và các biện pháp khác liên quan đến điều đó; chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc và tác động của nó đối với hoạt động của NaaS, biến động tỷ giá hối đoái NDT, và khả năng NaaS tiếp cận được nguồn tài chính thích hợp cho các yêu cầu vốn đầu tư theo kế hoạch của mình; các mối quan hệ của NaaS với người dùng cuối, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác; cạnh tranh trong ngành; các chính sách và quy định liên quan của chính phủ; và biến động chung về kinh tế và kinh doanh tại Trung Quốc và trên toàn cầu. Thông tin bổ sung về các rủi ro này được bao gồm trong các tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ của NaaS.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Quan hệ Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Công nghệ NaaS
Email: ir@enaas.com
Truyền thông:
Email: pr@enaas.com