Nghiên cứu mới của IAI tiết lộ lợi ích môi trường của việc tăng tỷ lệ tái chế hộp nhôm uống có ga toàn cầu

  • Tái chế các hộp đựng đồ uống nhôm có thể tiết kiệm 60 triệu tấn CO2e mỗi năm vào năm 2030 trên toàn cầu
  • Nghiên cứu khẳng định tỷ lệ tái chế hộp nhôm ở mức 71% hoặc cao hơn

LONDON, 14 tháng 9 năm 2023 – Một nghiên cứu mới về tái chế hộp đựng đồ uống nhôm đã xác định rằng 60 triệu tấn CO2e mỗi năm có thể được tiết kiệm thông qua tái chế hiệu quả các hộp đựng đồ uống đã qua sử dụng trên toàn cầu vào năm 2030. Nghiên cứu được ủy thác bởi Viện Nhôm Quốc tế và đồng tài trợ bởi Emirates Global Aluminium, Crown Holdings, Hội đồng Nhôm Úc và Novelis.

Kết quả đánh giá được chứa trong một báo cáo do các nhà tư vấn quản lý toàn cầu Roland Berger thực hiện cho IAI. Nó đề xuất 25 biện pháp để tăng tái chế và một tập hợp các khuyến nghị chiến lược ưu tiên để cải thiện tái chế hộp nhôm cho sáu quốc gia ở Trung Đông, Châu Đại Dương và Châu Á.

Các phát hiện và khuyến nghị dựa trên đánh giá các hệ thống quản lý chất thải hộp ở Úc, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhấtViệt Nam.

Các nước này cung cấp những hiểu biết đại diện về việc sử dụng, thu gom và xử lý hộp ở các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Đánh giá cũng cung cấp thông tin về các dòng chảy thương mại khu vực của phế liệu hộp đựng đồ uống đã qua sử dụng (UBC) ở các khu vực Vịnh và Châu Á – Thái Bình Dương – cả hai đều là các trung tâm thương mại lớn.

Đối với mỗi quốc gia trong số sáu quốc gia, các khía cạnh khác nhau đã được phân tích bao gồm các chế độ quản lý chất thải và quy định, cơ sở hạ tầng thu gom, tỷ lệ tái chế và chôn lấp, khối lượng đưa ra thị trường, xu hướng sử dụng, hiệu suất tổng thể, thương mại hộp đựng đồ uống đã qua sử dụng, dòng chảy vật liệu và các mục tiêu trong tương lai.

Hàn Quốc có tỷ lệ thu hồi cao nhất là 96%. Tiếp theo là Việt Nam 93%, Campuchia 90%, Thái Lan 86%, Úc 74%, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 33%.

Sáu quốc gia này thuộc vào ba nhóm rộng lớn:

  • Các nước phụ thuộc vào cơ chế thu gom nhôm hộp không chính thức (ví dụ: Thái Lan, CampuchiaViệt Nam). Họ dựa vào một số lượng lớn công nhân không chính thức. Vì hộp tạo ra doanh thu cho ngành, những quốc gia này báo cáo tỷ lệ thu hồi cao.
  • Hệ thống phát triển (ví dụ: Úc, Hàn Quốc). Những nước này dựa vào các hệ thống quản lý chất thải phức tạp như trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và/hoặc hệ thống hoàn trả tiền đặt cọc (DRS).
  • Hệ thống chuyển tiếp (ví dụ: Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Ở đây cơ sở hạ tầng thu gom phần lớn đã được phát triển đầy đủ nhưng không bao gồm EPR bắt buộc hoặc hệ thống DRS hoạt động tốt.

Hộp nhôm tiếp tục là gói chọn lựa cho các ngành công nghiệp rượu và đồ uống không cồn với mức tiêu thụ toàn cầu dự kiến tăng 50% giữa năm 2020 và 2030 (tức là từ 420 lên 630 tỷ hộp mỗi năm).

Marlen Bertram, Giám đốc Kịch bản và Dự báo của IAI, nói: “Nghiên cứu toàn diện này khẳng định lại những gì chúng tôi đã công bố vào năm 2022 – rằng 71% hoặc nhiều hơn tất cả các hộp nhôm đưa ra thị trường được tái chế trên toàn cầu. IAI đã bổ sung các tổn thất xử lý vào dữ liệu do Roland Berger cung cấp và có thể xác nhận rằng 79% tất cả các hộp đưa ra thị trường ở sáu quốc gia này cùng nhau kết thúc trong các thỏi nhôm tái chế cho một cuộc sống thứ hai.

“Báo cáo này nêu bật các đòn bẩy cải thiện chính bao gồm nhận thức tốt hơn về lợi ích của việc tái chế hộp nhôm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dòng chất thải chất lượng. Nó cũng cho thấy ngành công nghiệp của chúng tôi có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ủng hộ việc thực hiện các chương trình sẽ tạo ra sự khác biệt có giá trị trong việc tăng tỷ lệ tái chế hộp nhôm. “

“Tiềm năng giảm carbon của tái chế không thể đánh giá thấp. Tái chế các sản phẩm nhôm đã qua sử dụng có vai trò rất lớn trong quá trình giảm phát thải carbon tổng thể của ngành nhôm, bởi vì tái chế các sản phẩm này phát thải 0,6 tấn CO2e trên mỗi tấn so với 16,6 tấn CO2e trên mỗi tấn nhôm sơ cấp. Đây là lý do tại sao các thành viên IAI tập trung chiến lược của họ vào việc giảm phát thải carbon sản xuất nhôm sơ cấp và tăng sử dụng phế liệu nhôm, do đó giảm việc chôn lấp các sản phẩm nhôm sau khi sử dụng.”

Những điểm nổi bật của nghiên cứu bao gồm:

  • Thái Lan có tỷ lệ thu hồi hộp sang hộp tốt nhất trong số các nước trong phạm vi nghiên cứu, ở mức 78% hộp đưa ra thị trường – nhưng 14% hộp vẫn đi đến bãi rác.
  • Ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, 67% hộp đi đến bãi rác. Trong tổng số hộp đưa ra thị trường, 20% được sử dụng để tái chế hộp sang hộp.
  • Việt Nam khu vực phi chính thức tạo ra phế liệu chất lượng cao nhưng chỉ có tỷ lệ tái chế hộp sang hộp là 1%. Thêm 92% hộp thu hồi đi vào các sản phẩm “không phải C2C”.
  • Hàn Quốc đã có hệ thống EPR trong hơn 20 năm và có tỷ lệ thu hồi cao nhất là 96% trong số các nước được nghiên cứu. Chỉ có 37% hộp đưa ra thị trường được thu hồi để sản xuất tấm hộp – một tỷ lệ tương đối thấp đối với một