TrinaTracker mở rộng quốc tế với nhà máy mới ở Brazil

Nhà máy thông minh TrinaTracker toàn cầu thứ ba sẽ nâng công suất của công ty lên 10GW

SALVADOR, Brazil, 4 tháng 9 năm 2023 – TrinaTracker, một nhà cung cấp giải pháp theo dõi thông minh là một phần của Công ty TNHH Trina Solar (SHA: 688599), đã khai trương một nhà máy sản xuất theo dõi thông minh tại Salvador, Brazil. Nhà máy sẽ có công suất sản xuất hàng năm 2,5GW và sẽ nâng công suất sản xuất toàn cầu của TrinaTracker lên 10GW, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đang tăng trưởng của công ty.

Dây chuyền sản xuất hệ thống điều khiển thông minh TrinaTracker
Dây chuyền sản xuất hệ thống điều khiển thông minh TrinaTracker

Đây là nhà máy sản xuất theo dõi thông minh toàn cầu thứ ba của TrinaTracker và sẽ chuyên sản xuất các bộ phận theo dõi và hệ thống điều khiển thông minh. Mục tiêu là nhà máy mới sẽ đáp ứng các yêu cầu nội địa của Brazil và cung cấp dịch vụ giao hàng và dịch vụ tại chỗ tốt hơn ở toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Brazil là một thị trường chiến lược quan trọng đối với TrinaTracker,” ông Ma Weiming, chủ tịch bộ phận theo dõi của Trina Solar cho biết. “Năm ngoái, hơn 7GW hệ thống theo dõi mặt trời đã được lắp đặt ở Brazil, khoảng 10% tổng số toàn cầu. Thiết lập sản xuất tại địa phương ở Brazil cho phép chúng tôi cung cấp chi phí thấp hơn cho các dự án địa phương, giảm thời gian giao hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn trong suốt quá trình xây dựng dự án và các giai đoạn O&M. Hơn nữa, với các cơ sở sản xuất tại địa phương, người dùng cuối sẽ có quyền truy cập vào các khoản tín dụng từ BNDES / BNB để tài trợ cho các dự án năng lượng mặt trời của họ.”

Ngoài nhà máy mới, TrinaTracker đã thành lập các nhóm kỹ thuật trên khắp khu vực Mỹ Latinh, bao gồm Argentina, Brazil, ChileMexico, để cung cấp thiết kế kỹ thuật, giao hàng dự án và dịch vụ O&M tốt hơn. Các dịch vụ này sẽ giúp nâng cao chất lượng thiết kế dự án. Đến cuối tháng 7, TrinaTracker đã giao hơn 3GW hệ thống theo dõi thông minh đến khu vực Mỹ Latinh. Dự án Phức hợp Năng lượng Mặt trời Santa Luzia Giai đoạn I 520MW, một trong những nhà máy điện quang điện lớn nhất Brazil, phụ thuộc 100% vào các giải pháp TrinaTracker, bao gồm bộ theo dõi Vanguard 1P và hệ thống điều khiển theo dõi thông minh của nó.

Khi các hệ thống theo dõi mặt trời được mở rộng trong các nhà máy điện mặt trời trên mặt đất trên toàn thế giới và mô hình kinh doanh thay đổi, các nhà phát triển và chủ sở hữu nhà máy điện ngày càng tìm kiếm khả năng cung cấp và dịch vụ tại chỗ tốt hơn từ các nhà cung cấp bộ theo dõi. Phù hợp với bố cục kinh doanh quốc tế của Trina Solar, TrinaTracker sẽ tiếp tục chiến lược địa phương hóa toàn cầu bằng cách thiết lập các đội ngũ R&D, kỹ thuật, giao hàng và dịch vụ tại địa phương. Mục tiêu là cung cấp cho khách hàng toàn cầu các sản phẩm tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn địa phương và cung cấp các dịch vụ vòng đời tốt hơn cho các sản phẩm TrinaTracker.