UST và mistEO Thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược để Cách mạng hóa Quản lý Rủi ro Khí hậu trong Ngành Bảo hiểm và Ngân hàng

Hợp tác sẽ đơn giản hóa những hiểu biết về rủi ro khí hậu, giúp các tổ chức kết hợp khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu vào chiến lược kinh doanh

MELBOURNE, Úc, 12 tháng 9 năm 2023UST, một công ty hàng đầu về các giải pháp chuyển đổi số, và mistEO, một công ty công nghệ tài chính khí hậu, đã công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về dữ liệu rủi ro thời tiết và khí hậu chính xác, địa phương hóa trong ngành bảo hiểm và ngân hàng. Với các rủi ro liên quan đến khí hậu ngày càng gia tăng, các công ty bảo hiểm và ngân hàng phải đối mặt với chi phí leo thang do thiếu các dự báo đáng tin cậy, siêu địa phương hóa. Thông qua sự hợp tác này, mistEO sẽ hợp tác chặt chẽ với UST để trao quyền cho các khách hàng bảo hiểm và ngân hàng của mình trên thị trường Mỹ với những hiểu biết vô giá về rủi ro thời tiết và khí hậu, cụ thể là trong các phân khúc Bảo hiểm Tài sản & Tai nạn (P&C) và Bảo hiểm Du lịch.

Sự gia tăng toàn cầu về các sự kiện thời tiết cực đoan và bối cảnh khí hậu đang thay đổi đã làm trầm trọng thêm những thách thức mà các công ty bảo hiểm và ngân hàng phải đối mặt trong việc định lượng và quản lý các rủi ro liên quan đến khí hậu. Truyền thống, thiếu dữ liệu thời tiết chính xác, địa phương hóa đã dẫn đến sự không chắc chắn đáng kể trong bảo hiểm và phí bảo hiểm bị thổi phồng. Với chuyên môn phân tích thời tiết tiên tiến và mô hình hóa khí hậu của mistEO, UST nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống giữa dữ liệu quan trọng và phát triển sản phẩm bảo hiểm. Bằng cách tận dụng khả năng dự đoán các sự kiện khí hậu địa phương hóa một cách chính xác của mistEO, UST sẽ có thể cung cấp cho khách hàng các mô hình đánh giá rủi ro chính xác liên quan đến các sự kiện khí hậu. Những mô hình cắt giảm tiên tiến này sẽ cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm được điều chỉnh phù hợp thực sự phản ánh mức độ phơi nhiễm với thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu, giảm bớt sự không chắc chắn trong bảo hiểm.

“Sự hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt thú vị trong không gian bảo hiểm thời tiết và tài chính khí hậu trên toàn thế giới. Khi các rủi ro liên quan đến khí hậu tiếp tục định hình các cảnh quan kinh doanh, tồn tại tiềm năng vô hạn cho sự đổi mới và thích ứng. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với UST để dẫn đầu các giải pháp dựa trên dữ liệu giúp các doanh nghiệp đối phó hiệu quả với những thách thức này. Những nỗ lực chung của chúng tôi sẽ định nghĩa lại quản lý rủi ro và đặt nền móng cho một tương lai bền vững hơn,” Samuel John, Giám đốc điều hành, mistEO nói.

“Sự hợp tác chiến lược của UST với mistEO nhấn mạnh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc dẫn đầu đổi mới. Với chuyên môn kết hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ tận dụng sức mạnh của công nghệ phá cách để mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm của chúng tôi. Hơn nữa, sự hợp tác thú vị này cho phép chúng tôi cung cấp trí tuệ quyết định về khí hậu để nâng cao quyết định đầu tư, cho vay và bảo hiểm, cũng như cung cấp các điểm dữ liệu quan trọng trong đánh giá chiến lược và rủi ro ESG. Khi hiểu biết sâu sắc hơn về các rủi ro khí hậu trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, sự hợp tác của chúng tôi với mistEO là trọng tâm để tạo ra các giải pháp bền vững cho phép khách hàng quản lý rủi ro khí hậu đồng thời trao quyền cho ngành công nghiệp thông qua công nghệ chuyển đổi,” Maureen Doyle-Spare, Giám đốc điều hành – Dịch vụ Tài chính, UST nói.

Sự hợp tác UST-mistEO phục vụ như một ví dụ nổi bật về sự hội tụ của đổi mới công nghệ và ý thức môi trường. Cùng nhau, họ sẵn sàng cách mạng hóa các ngành bảo hiểm và ngân hàng, cung cấp các giải pháp đáng tin cậy cho một trong những thách thức cấp bách nhất thời đại chúng ta.

Về mistEO

mistEO là một công ty công nghệ tài chính khí hậu cung cấp các công nghệ và hiểu biết về thích ứng với biến đổi khí hậu cho các doanh nghiệp tư nhân (B2B) và chính phủ (B2G). Khách hàng của mistEO quản lý các rủi ro khí hậu tốt hơn bằng cách sử dụng nền tảng của công ty điều phối Phân tích Không gian-Thời gian, Mô hình hóa Thời tiết, Học máy và Blockchain cũng như chuyên môn nội bộ của họ về Kinh tế Khí hậu và Khoa học Bảo hiểm. Để biết thêm thông tin, truy cập: https://misteo.co/ 

Liên hệ truyền thông, MistEO:
nick@misteo.co 

Về UST

Trong hơn 24 năm, UST đã làm việc với những công ty tốt nhất thế giới để tạo ra tác động thực sự thông qua chuyển đổi. Được thúc đẩy bởi công nghệ, lấy cảm hứng từ con người và dẫn dắt bởi mục đích của chúng tôi, chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình từ thiết kế đến vận hành. Thông qua cách tiếp cận nhanh nhẹn của chúng tôi, chúng tôi xác định các thách thức cốt lõi của họ và tạo ra các giải pháp phá vỡ mang lại sự sống cho tầm nhìn của họ. Với chuyên môn sâu sắc và triết lý hướng tới tương lai, chúng tôi nhúng đổi mới và nhanh nhẹn vào các tổ chức của khách hàng, mang lại giá trị đo lường được và thay đổi lâu dài trên khắp các ngành công nghiệp và trên toàn thế giới. Cùng nhau, với hơn 30.000 nhân viên ở 30 quốc gia, chúng tôi xây dựng để có tác động vô biên – chạm vào hàng tỷ cuộc sống trong quá trình đó. Truy cập www.UST.com

Liên hệ truyền thông, UST:

Tinu Cherian Abraham
+1 (