Antelope Enterprise Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới

CHENGDU, Trung Quốc, 1 tháng 9 năm 2023 — Antelope Enterprise Holdings Limited (NASDAQ Capital Market: AEHL) (“Antelope Enterprise”, “AEHL” hoặc “Công ty”), đơn vị vận hành KylinCloud, một nền tảng thương mại điện tử trực tiếp hàng đầu có mạng lưới hơn 400.000 chủ nhà và người có ảnh hưởng trên khắp Trung Quốc, hôm nay công bố rằng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Hội đồng quản trị của Công ty đã bổ nhiệm bà Xiaoying Song làm thành viên của Hội đồng quản trị Công ty.

“Chúng tôi chào đón bà Song đến với Hội đồng quản trị của mình và tin tưởng rằng bà ấy sẽ đóng góp tích cực cho Công ty,” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Weilai Zhang của Antelope Enterprise phát biểu.

Xiaoying Song có kinh nghiệm phong phú trong quản trị kinh doanh và hoạt động cũng như quản lý đầu tư, và là đồng sáng lập viên của một số công ty. Hiện tại, bà Song là Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Giao lưu Sichuan Huanyu, mà bà đồng sáng lập vào tháng 1 năm 2020; công ty hoạt động như một cơ quan đấu thầu cho các hợp đồng, và tham gia giám sát kỹ thuật, ký hợp đồng lao động xây dựng và các hoạt động kinh doanh liên quan khác. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020, bà Song đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ Houshi Chengdu, hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và tư vấn công nghệ thông tin. Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 9 năm 2016, bà Song đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của Công ty Quản lý Tài sản Huaxin Chengdu, một công ty quản lý đầu tư, tư vấn đầu tư và dịch vụ kinh doanh. Bà Song đã nhận bằng Cao đẳng Phi công tại Học viện Công nghệ Nanchang vào năm 2013.

Về Antelope Enterprise Holdings Limited

Antelope Enterprise Holdings Limited nắm giữ vị trí sở hữu 51% tại Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Đám mây Kylin Hải Nam (“KylinCloud”), vận hành một nền tảng thương mại điện tử trực tiếp tại Trung Quốc với quyền truy cập hơn 400.000 chủ nhà và người có ảnh hưởng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại http://www.aehl-kylin.com/, hoặc theo dõi Công ty trên Twitter tại https://twitter.com/aehl_ltd. Để nhận các thông báo công khai của Công ty, vui lòng email investor@aehltd.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Một số tuyên bố được đưa ra trong thông cáo báo chí này là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo ý nghĩa và sự bảo vệ của Mục 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi, và Mục 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, như đã sửa đổi. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các tuyên bố liên quan đến niềm tin, kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, dự đoán, giả định, ước tính, ý định và hiệu suất trong tương lai của chúng tôi, và liên quan đến các rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác mà có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất, vốn, quyền sở hữu hoặc thành tựu của Công ty khác biệt đáng kể so với các kết quả, hiệu suất, vốn, quyền sở hữu hoặc thành tựu trong tương lai được thể hiện rõ hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này bao gồm, nhưng không giới hạn, các rủi ro và sự không chắc chắn được mô tả trong báo cáo hàng năm của chúng tôi trên Mẫu 20-F cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và các báo cáo SEC khác của chúng tôi. Các báo cáo đó có sẵn khi có yêu cầu từ Công ty, hoặc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm thông qua trang web của SEC tại http://www.sec.gov. Chúng tôi không có nghĩa vụ và không cam kết cập nhật, sửa đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào sau ngày này, hoặc sau các ngày tương ứng mà trên đó bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra.