Bất thường phiên đấu giá 104 lô đất tại Gia Lai: Nguy cơ ‘cò’ thổi giá đất để trục lợi

Nhiều khách đấu giá “méo mặt” Ngày 25 và 26/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai và đơn vị thực hiện đấu giá là doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư […]