Công ty Hà Thành và những gói thầu ‘giảm như không’ tại các Sở Giáo dục

Và điểm chung của những gói thầu do doanh nghiệp này thực hiện là tỷ lệ tiết kiệm “siêu thấp”. Việc thực hiện đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước không chỉ nhằm lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực chuyên môn, tài chính mà còn để tiết kiệm […]